Decizia nr 4 Comisia Centrala de Disciplina si Etica Sportiva

Având în vedere:

- Statutul și regulamentele Federației Române de Baschet,

- Decizia Consiliului Director din data de 14.09.2022 privind numirea președintelui Comisiei de Disciplină și Etică Sportivă,

- Regulamentul de Disciplină aprobat de Consiliul Director în 20 ianuarie 2020, și publicat pe site-ul FR Baschet,

- Regulamentul General de Organizare a Competițiilor de Baschet (RGOCB) publicat pe site-ul FR Baschet,

- Decizia CCCO nr 7/ 13.03.2024 asupra protestului depus de către ACS SEPSI-SIC Sfântu Gheorghe cu privire la efectuarea transferului sportivei Britney Jones de către CSM Constanța

- Punctul de vedere solicitat din partea domnului Emil Kosztelnic, Ofițer de integritate al FR Baschet;

- Informarea transmisă de către secretariatul Comisiei de Apel din care reiese faptul că ACS SEPSI-SIC nu a depus Apel asupra deciziei CCCO nr. 7/ 13.03.2024.

După studierea documentelor și deliberare, pentru următoarele motive:

1. Starea de fapt reținută de CCDES;

2. Se constată că structura sportivă ACS SEPSI-SIC Sfântu Gheorghe nu a respectat procedura de soluționare a litigiilor prevăzută la art. 21.16 din RGOCB, prin faptul că s-a adresat forurilor internaționale pentru a contesta decizia CCCO nr. 7/ 13.03.2024 fără a epuiza toate căile de jurisdicție sportivă națională.

3. Se constată că prin acțiunile întreprinse, de adresare direct forurilor sportive internaționale (FIBA Europe, FIBA World, TAS, BAT, etc) structura sportivă ACS SEPSI-SIC Sfântu Gheorghe a acționat de o manieră care a prejudiciat imaginea FR Baschet, încălcând prevederile art. 12.1.4 din Regulamentul de Disciplina al FR Baschet, 

Comisia Centrală de Disciplină și Etică Sportivă

Întrunită statutar în data de 11 iunie 2024, în format online, în următoarea componență:

- Elena IONICĂ (președinte)

- Ecaterina SAVU (membru)

- Mihai CARAION (membru)

Pentru a analiza situația creată de către, structura sportivă ACS SEPSI-SIC Sfântu Gheorghe, ca urmare a nerespectării procedurii de soluționare a litigiilor care decurg din activitatea baschetbalistică și contestarea deciziei CCCO nr. 7/ 13.03.2024, la forurile internaționale, fără a epuiza toate căile de jurisdicție sportivă națională,

Cu unanimitate de voturi.

DECIDE

Art. 1. Aplicarea prevederilor art 21.16, lit. d) din cadrul RGOC și sancționarea structurii sportive ACS SEPSI-SIC Sfântu Gheorghe cu amendă de 5.000 EUR (plătibili în LEI, la cursul BNR de la data plății, în contul FR Baschet), indiferent de răspunsul forurilor internaționale respective.

Art. 2. Aplicarea prevederilor art. 12.1.4, lit. a) din Regulamentul de Disciplină al FR Baschet și sancționarea structurii sportive ACS SEPSI-SIC Sfântu Gheorghe cu penalitate sportivă în valoare de 1.000 EUR (plătibili în LEI, la cursul BNR de la data plății, în contul FR Baschet).

Art. 3. Avertizarea structurii sportive ACS SEPSI-SIC Sfântu Gheorghe referitor la faptul că următoarea abatere prin încălcarea prevederilor art. 21.16 literele a) – e) va fi considerată recidivă și se va sancționa conform art. 21.16, lit. e)

Art. 4 Se comunică prezenta decizie structurii sportive ACS SEPSI-SIC Sfântu Gheorghe pentru luarea la cunoștință.

Pronunțată astăzi 11.06.2024, cu drept de contestare la Comisia de Apel, conform art. 23.8 din Regulamentul de Disciplină, în termen de 3 zile de la momentul comunicării prezentei decizii motivate. Hotărârile CCDES nesupuse apelului rămân definitive.

Comisia Centrală de Disciplină și Etică Sportivă

 

Parteneri