Foto

Convocator Adunare Generala ordinara FRB - 14.04.2020, ora 10:00

Consiliul Director al  Federatiei Romane de Baschet din data de 20 ianuarie 2020 a convocat  Adunarea Generala ordinara FRB – 2020 pentru data de 14 aprilie 2020, ora 10:00, la sediul Federatiei Romane de Baschet din B-dul Basarabia nr. 39, sec 2, Bucuresti.

 

Conform deciziei Consiliului Director, ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare FRB - 2020 este urmatoarea:
1. Raportul de activitate al FR Baschet in anul 2019
2. Bilantul financiar-contabil -2019
3. Raportul Comisiei de Cenzori  si al firmei de audit- 2019
4. Planul anual de activitate -  2020
5. Bugetul de venituri si cheltuieli -  2020  
6. Afilieri definitive si dezafilieri
7. Diverse


Daca structurile sportive afiliate la FRB au propuneri pentru completarea ordinii de zi, sunt rugate sa le transmita in scris, pana la data de 03 aprilie 2020, la e-mail - dan.berceanu@frbaschet.ro

Numele delegatilor pentru Adunarea Generala ordinara FRB - 2020 trebuiesc comunicate cu cel putin 20 de zile inainte de desfasurarea sedintei, la aceasi adresa de e-mail.

Pentru acreditare, reprezentantii structurilor sportive afiliate, imputerniciti sa participe la Adunarea Generala ordinara, vor prezenta la sosire o delegatie, semnata si stampilata de conducatorul unitatii si un act de identitate.

Parteneri