Foto

Decizii ale Consiliului Director din data de 03.06.2021

Sedinta Consiliului Director al Federatiei Romane de Baschet s-a desfasurat in data de 03.06.2021, in regim de videoconferinta, cu prezenta a 13 membri ai Consiliului Director. In calitate de invitati au participat la sedinta online a Consiliului Director avocatii Paul Mincu, Dragos Balta si Doru Toma.

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet s-a intrunit la data de 03.06.2021, in conformitate cu dispozitiile art. 13.8 si urmatoarele din Statutul FRB, si a adoptat urmatoarele hotarari:

1.    Aproba participarea la sedinta in calitate de invitati a domnilor Doru Toma, Paul Mincu si Dragos Balta;

2.1.     Aproba Ordinea de zi a sedintei astfel cum a fost comunicata prin convocatorul din 26.05.2021, respectiv:
1. Aprobare lista invitati la Adunarea Generala Ordinara din 24.06.2021 – respectiv lista structurilor sportive afiliate in perioada 2018 – 2021 si neinregistrate in Registrul Federatiilor de la Tribunalul Bucuresti.
2. Clarificarea unor aspecte referitoare la dreptul de vot in cadrul Adunarii Generale Ordinare:
- Situatia cluburilor aflate in colaborare (in acest caz, inscrierea in CN se face doar pe CIS-ul unuia dintre cluburile aflate in colaborare);
- Situatia AJB raportat la prevederile Statutului art 12.3 si 9.3;
- Achitarea datoriilor aferente perioadei 01 ianuarie-31 decembrie 2020 – stabilirea termenului limita de plata a acestor datorii si reglementarea situatiei in acord cu prevederile art. 12.3.2;
- Interpretarea art 12.3.3  - “sunt inscrisi si participa la competitiile organizate de FRB, cel putin in sezonul competitional curent”;
3. Nominalizare delegati la Adunarea Generala in acord cu prevederile art 12.5. Reglementarea situatiilor ce pot aparea in cazul depasirii termenului de 20 de zile pentru trimiterea delegatiilor.
4. Diverse.

2.2. Aproba adaugarea unui nou punct in Ordinea de zi, avand ca obiect numirea unui nou secretar general al Federatiei Romane de Baschet.

3.    Numeste pe dl. Mircea Cristian Adrian Voinescu in functia de Secretar General al Federatiei Romane de Baschet.

4.    Imputerniceste Presedintele Federatiei Romane de Baschet, dl. Paun Horia, pentru a semna in fata notarului public aceasta hotarare a Consiliului Director si actul aditional la Actul Constitutiv al FRB, in vederea indeplinirii formalitatilor legale in legatura cu inregistrarea noului secretar general;

5.    Aproba lista invitatilor la Adunarea Generala ordinara a Federatiei Romane de Baschet, constand in structurile sportive afiliate in perioada 2018/2021 si neinregistrate in Registrul Federatiilor tinut de Tribunalul Bucuresti.

6.    Respinge propunerea ca in cadrul Adunarii Generale a Federatiei Romane Baschet sa aiba drept de vot cluburile care sunt parte a unor colaborari, dar care nu sunt inscrise si participa in competitii in baza propriului Certificat de Identitate Sportiva.

7.    Stabileste termenul limita pentru plata de catre membrii afiliati a datoriilor catre Federatia Romana de Baschet, aferente perioadei 01.01.2020 – 31.12.2020, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala din 24.06.2021.

8.    Ia act de faptul ca la Turneul Final al Ligii 1, Comisia Tehnica (aleasa la inceputul turneului de la Ploiesti) a respectat prevederile RGOC in cazul de indisciplina a sportivului Vladislav Solopa de la CSU Tg. Mures.

In cadrul aceleiasi sedinte, membrii Consiliului Director au analizat unele aspecte statutare ce necesitau clarificari, cu urmatoarele concluzii:
-    La Adunarea Generala a Federatiei Romane de Baschet nu au drept de vot cluburile aflate in colaborare, dar care nu sunt inscrise cu propriul CIS in competitia la care participa (cele care participa ”pe CIS-ul” altor cluburi);
-    Asociatiile Judetene de Baschet si Asociatia Municipala de Baschet Bucuresti au drept de vot in cadrul Adunarii Generale daca sunt afiliate si nu au datorii fata de Federatia Romana de Baschet;
-    Condiția de la art. 12.3.3 din Statut pentru exercitarea dreptului de vot in cadrul Adunarii Generale a Federatiei Romane de Baschet este indeplinita daca structura sportiva este inscrisa si participa in sezonul competitional curent;
-    In situatia in care se depaseste termenul statutar prevazut de art. 12.5 pentru comunicarea mandatelor, imputernicitii sunt primiti la sedinta Adunarii Generale daca prezinta un mandat in acest sens din partea reprezentantului legal al clubului;

Parteneri