Foto

Decizii ale Consiliului Director din data de 08.11.2021

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, intrunit in sistem de videoconferinta cu prezenta a 12 membri, in data de 08.11.2021, a adoptat urmatoarele decizii, in prezenta reprezentantului MTS, doamna Ana Maria Sintie:


1. Aproba cu unanimitate de voturi Ordinea de zi a sedintei Consiliului Director, asa cum a fost prezentata in convocatorul transmis membrilor sai prin e-mail.

2. Aproba cu unanimitate de voturi participarea in calitate de invitati a secretarului general adjunct FRB, doamna Svetlana Simion, si a domnului Marius Toma, reprezentant al LNBM.

3. Aproba cu unanimitate de voturi “Planul de Actiuni FRB” ca urmare a Raportului de audit MTS realizat in urma controlului efectuat la Federatia Romana de Baschet.

4. Aproba cu majoritate de voturi componenta grupului de lucru pentru redactarea draftului noului Statut al FRB – Dan Berceanu, Claudia Georgescu, Bogdan Tohaneanu, Marius Toma, Radu Petre, Stefan Sandulache, Tiberiu Rist. Secretariatul grupului de lucru va fi asigurat de Catalina Motorga. Un prim termen pentru realizarea unui prim draft de lucru al noului Statut FRB este 24 noiembrie, acesta urmand sa fie transmis vicepresedintilor FRB. Pana in data de 22 decembrie va fi realizat un draft final, ce va fi analizat si imbunatatit impreuna cu structurile afiliate la FRB. Ulterior va fi convocata Adunarea Generala Extraordinara FRB, avand pe Ordinea de zi modificarea Statutului FRB, precum si alegerea secretarului general FRB si antrenorului federal. In Adunarea Generala Extraordinara vor fi prezentate spre aprobare ROF si ROI ale FRB, conform noului Statut.

5. Aproba cu unanimitate de voturi includerea in toate regulamentele proprii si ale competitiilor interne a faptului ca Federatia Romana de Baschet are toleranta zero fata de orice forma de discriminare cu caracter rasist, religios, etnic, profesie si sex, precum si fata de consumul de substante interzise si orice actiune de trucare, influentare sau fraudare a rezultatului sportiv.
 
6. Aproba cu unanimitate de voturi sistemul competitional pentru disciplina baschet 3x3, atat in sala (indoor) cat si in aer liber (outdoor, in colaborare cu Sport Arena), pe diverse categorii de varsta. Astfel, incepand cu editia 2022, FRB va organiza competitii nationale la U17, U18, U21, U23 si Open la seniori, masculin si feminin. Totodata, se aproba cu unanimitate de voturi infiintarea CN U17 de baschet 3x3 si CN U21 de baschet 3x3.

7. Aproba cu unanimitate de voturi infiintarea Academiei Romane de Baschet “Teodora Predescu”.

8. Aproba cu unanimitate de voturi demararea procedurilor pentru infiintarea CNOPJ la Cluj-Napoca (feminin, prin Universitatea Cluj-Napoca; masculin, prin U-Mobitelco Cluj-Napoca), precum si a CNOPJ la Arad (feminin), urmand sa fie identificate si inspectate in cadrul centrului din Arad - scoala si spatiul pentru antrenamente.

9. Aproba cu unanimitate de voturi Strategia FRB prezentata de presedintele Emilia-Carmen Tocala pentru mandatul 2021-2025.

10. Aproba cu unanimitate de voturi ca Federatia Romana de Baschet sa acorde sprijin cluburilor afiliate care doresc sa aplice la UAT pentru apeluri de proiecte locale sau pentru programe/proiecte cu finantari europene. Astfel, FRB poate sprijini structurile afiliate si va cofinanta din contul satelit FRB cu 10% din valoarea proiectului apelat la Consiliile Locale sau Judetene, daca proiectul se incadreaza in strategia de dezvoltare a FRB, cu clara exceptare a celor care se refera la sezonul competitional.
Vicepresedintele FRB Mircea Cristescu va realiza Ghidul Aplicantului pentru Proiecte, care va fi trimis tuturor structurilor afiliate la FRB pentru a putea accesa proiecte si programe, incepand de la 15 ianuarie 2022.

11. Aproba cu unanimitate de voturi mandatarea secretarului general-adjunct FRB Svetlana Simion sa realizeze Raportul de Activitate FRB pentru proiectele internationale cu actiuni derulate in 2018, 2019 si 2020, si sa-l trimita la FIBA de urgenta. Totodata, secretarul general-adjunct Svetlana Simion a informat Consiliul Director despre proiectele internationale pe care FRB le deruleaza cu sprijin FIBA sau cu finantare europeana.

12. Aproba cu unanimitate de voturi componenta loturilor si a staff-urilor echipelor nationale de senioare si seniori ale Romaniei.

13. Aproba cu unanimitate de voturi sustinerea Notei de Fundamentare si celorlalte documentatii inaintate catre CNI pentru demararea constructiei Complexului Sportiv National de Baschet in municipiul Alba Iulia. Totodata, aproba cu unanimitate de voturi demararea procedurilor pentru constructia Complexului Sportiv National “Arena de Baschet” din Bucuresti, in subprogramul “baze sportive”, prin sustinerea, fundamentarea si solicitarea catre CNI.

14. Aproba cu unanimitate de voturi transferul sportivului Pocatilu Daniel Mihai de la CSS 5 Bucuresti.

15. Aproba cu unanimitate de voturi taxa de inscriere si participare la competitiile nationale de baschet 3x3 in valoare de 600 lei.

16. Aproba cu unanimitate de voturi infiintarea loturilor olimpice de baschet 3x3, feminin si masculin, incepand cu ianuarie 2022. Componenta loturilor olimpice de baschet 3x3, feminin si masculin, va fi prezentata spre aprobare in Consiliul Director din ianuarie 2022.

17. Aproba cu unanimitate de voturi afilierea provizorie la FRB a Ascociatiei Club Sportiv Genial Baschet 22 Bucuresti.

18. Aproba cu unanimitate de voturi ca Bogdan Tohaneanu sa fie presedintele Comisiei de Apel (comisie juridica). Totodata, aproba adaugarea ca membru al Comisiei de Apel pe avocatul Razvan Socoteanu.

19. Aproba cu unanimitate de voturi sanctionarea CSM Ploiesti pentru nerespectarea atributiilor din Capitolul F al Regulamentului Specific LNBM. Consiliul Director are toleranta zero pentru astfel de cazuri, pentru a elimina orice fel de suspiciuni legate de rezultatul final sau de statistica unui meci.

20. Presedintele FRB a informat Consiliul Director ca dl. Liviu Puicu a fost angajat in functia de secretar general-adjunct FRB, cu atributii pe parte tehnica si pe competitii sportive nationale.

21. Presedintele CRACB si CC Marius Marinescu prezinta situatia oficialilor care au promovat testele fizice si teoretice in sesiunea de restante din data de 7 noiembrie, dupa cum urmeaza: Sorin Drugau si Tiberiu Serbulea (arbitri LNBM); Mihai Sandulache si Adela Vilt (arbitri LNBF); Doru Vinasi si Viorel Constantinescu (comisari LNBM); Alina Moanta, Bogdan Badila si Alexandru Anica (comisari LNBF). Se aproba cu unanimitate validarea acestor oficiali, urmand ca acestia sa fie programati la meciuri incepand de la data prezentului Consiliu Director, 8 noiembrie 2021.

22. Din cauza pandemiei Covid-19, dar si in cazuri exceptionale (accidente, urgente teritoriale etc), se aproba cu unanimitate de voturi modificarea Art. 10.8 din RGOCB si implicit a prevederilor referitoare la acest aspect din Regulamentele Specifice ale competitiilor nationale, astfel ca, se mareste intervalul de asteptare al echipajului medical de la Salvare cu pana la 30 de minute de la ora programata pentru inceperea meciului. In caz contrar, indiferent de motivul pentru care echipajul de Salvare nu este prezent la meci nici dupa 30 de minute, atunci seful brigazii de arbitri va declara forfait impotriva echipei organizatoare. “Echipa in culpa, organizatoare, va pierde jocul prin forfait, cu 20-0, daca nu reuseste in 30 minute de la ora oficiala de incepere a jocului sa asigure cerintele de asistenta medicala conform reglementarilor pentru esalonul competitional respectiv. Daca pe parcursul jocului se constata ca nu mai este asigurata asistenta medicala de catre personalul medical care a semnat in foaia de joc oficiala, seful brigazii de arbitrii va intrerupe jocul si va dicta forfait impotriva echipei in culpa.”

Parteneri