Foto

Decizii ale Consiliului Director din data de 28.06.2021

Sedinta Consiliului Director al Federatiei Romane de Baschet s-a desfasurat in data de 28.06.2021, in regim de videoconferinta, cu prezenta a 11 membri ai Consiliului Director. In calitate de invitati au participat la sedinta online a Consiliului Director: avocatii Paul Mincu si Doru Toma.
In cadrul sedintei Consiliului Director au fost adoptate urmatoarele hotarari:

1. Se aproba cu majoritate de voturi Ordinea de zi pentru Adunarea Generala de Alegeri din 3 august, dupa cum urmeaza:
Masuri organizatorice:
- Desemnarea unui numar de 3 persoane responsabile cu intocmirea procesului verbal oficial al Adunarii Generale sau a verificarii acestuia in cazul in care a fost redactatat sub forma de stenograma (conform Art. 12.23.2 din Statut); La Adunarea Generala de Alegeri va participa obligatoriu un notar public care va certifica si autentifica documentele elaborate in cele doua Adunari Generale, precum si rezultatul alegerilor.
- Alegerea Comisiei de validare a cvorumului si numarare a voturilor, formata din 3 persoane (conform Art. 12.23.3 din Statut);
- Alegerea membrilor Comisiei de Distribuire, Numarare si Validare a Voturilor formata din 5 membri (1 presedinte si 4 membri) – conform Art. 12.52 din Statut
- Prezentarea situatiei prezentei delegatilor cu drept de vot si constatarea intrunirii cvorumului (conform Art. 12.23.4 din Statut);
Aprobarea Ordinii de zi:
1. Alegeri pentru noul Consiliu Director FRB (1 presedinte,  2 vicepresedinti, 10 membri).
2. Alegerea Presedintelui Comisiei de Cenzori a FRB.


2. Se aproba in unanimitate de voturi convocatorul pentru Adunarea Generala de Alegeri din 3 august 2021, urmand sa fie convocate 284 de structuri sportive inregistrate in Registrul Federatiilor.

3. Se aproba cu majoritate de voturi ca Secretariatul Tehnic al alegerilor sa fie format din: Claudiu Fometescu, Laura Muntean si Serban Stan

4. Se aproba in unanimitate de voturi componenta Comisiei de Validare a Candaturilor, aceasta fiind formata din: Tiberiu Rist, Viorel Constantinescu si Paul Mincu.

5. Se aproba in unanimitate de voturi inscrierea echipelor nationale de 3x3 ale Romaniei pentru calificarile FIBA 3x3 U17 Europe Cup 2021.

6. Se aproba cu majoritate de voturi ca sportivele Elisabeth Pavel, Alexandra Uiuiu si Florina Stanici sa primeasca o indemnizatie lunara de 3.000 de lei pentru lunile mai si iunie iar Ashley Walker sa primeasca 3.000 de lei pentru luna mai. Cele patru sportive sunt componente ale lotului national olimpic de baschet 3x3.

7. Se aproba cu majoritate de voturi propunerea de a fi trimise domnului Horia Paun doua adrese:
1. Prima, adresa de multumire din partea Consiliului Director;
2. A doua adresa din partea FRB, prin care dl. Horia Paun să fie informat cu privire la revoarea sa din funcția de Președinte al FRB de către Adunarea Generala din 24 iunie si aspectele legale relevante.

8. Se aproba in unanimitate de voturi ca Gheorghe Muresan sa fie numit Ambasadorul Federatiei Romane de Baschet.

Parteneri