Foto

Deciziile Adunarii Generale ordinare a FRB din data de 24.06.2021

In prezenta reprezentantilor a 86 de structuri sportive afiliate la FRB, dintre care 62 cu drept de vot, si a numerosi invitati, dar si a reprezentantului MTS, Adunarea Generala ordinara a Federatiei Romane de Baschet din data de 24.06.2021 a decis urmatoarele:

1. Se aproba cu majoritate de voturi materialele prezentate la punctele 1, 2 si 3 din Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale ordinare a Federatiei Romane de Baschet, respective: Raportul de activitate al FRB pentru anul 2020, Bilantul financiar – contabil pe 2020, Raportul Comisiei de Cenzori si Raportul Societatii de Audit pe 2020; si implicit descarcarea de gestiune financiar-contabila a FRB pe 2020.

2. Se aproba cu majoritate de voturi materialele prezentate la punctele 5 si 6 din Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale ordinare a Federatiei Romane de Baschet, respectiv: Planul anual de activitate FRB pe 2021 si Bugetul de venituri si cheltuieli FRB pe 2021.

3. Se aproba cu majoritate de voturi convocarea Adunarii Generale de Alegeri in 3 august 2021.

4. Se aproba cu majoritate de voturi revocarea presedintelui FRB, dl. Paun Horia-Ioan.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea secretarului general al FRB, dl. Voinescu Mircea-Adrian-Cristian, sa semneze in fata notarului public prezenta Hotarare a Adunarii Generale ordinare a Federatiei Romane de Baschet si indeplinirea tuturor formalitatilor legale privind aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari.

Parteneri