Foto

Documentele care vor fi prezentate spre aprobare in Adunarea Generala ordinara din 24.06.2021

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a decis cu unanimitate de voturi convocarea Adunarii Generale ordinare pentru data de 24.06.2021, ora 10:00, la sediul Federatiei Romane de Baschet din B-dul Basarabia nr. 39, sector 2, Bucuresti. Tinand cont de Ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare, aprobata de Consiliul Director, va prezentam mai jos documentele ce vor fi supuse spre aprobare:
   
1. Raportul de activitate al FR Baschet in anul 2020
2. Bilantul financiar-contabil 2020
3. Raportul Comisiei de Cenzori si Raportul societatii de audit pe 2020

Vezi AICI – documentatia ce va fi prezentata la punctele 1-3

5. Planul anual de activitate 2021
6. Bugetul de venituri si cheltuieli 2021

Vezi AICI - documentatia ce va fi prezentata la punctele 5-6

Totodata, va reamintim ca Federatia Romana de Baschet a publicat pe site lista preliminara a structurilor cu drept de vot, actualizata la data de 18 iunie – vezi AICI

Convocatorul pentru Adunarea Generala ordinara din 24.06.2021 si alte detalii se gasesc AICI

Parteneri