Foto

Convocator Adunarea Generala Ordinara 2024 pentru data de 3.04.2024, ora 10, la Pitesti

Federatia Romana de Baschet convoacă toate structurile afiliate la Adunarea Generală Ordinară 2024 a Federației Române de Baschet, ca urmare a aprobării desfășurarii acesteia de către Consiliul Director, în sedințele din 26 ianuarie și 01 martie 2024. Adunarea Generală Ordinară 2024 a Federației Române de Baschet va avea loc în municipiul Pitești, la Hotel RAMADA (Calea București nr. 31, 110133), pe data de 03.04.2024, ora 10:00.

Ordinea de zi a ședinței AGO, stabilită în ședința Consiliului Director din 26 ianuarie 2024 (art. 12.29 din Statutul FRB), este următoarea:

- Alegerea comisiei de validare a cvorumului și numărare a voturilor, formată din 3 (trei) persoane, (art. 12.29.1. din Statutul FRB)

- Desemnarea unui număr de 3 (trei) persoane responsabile cu întocmirea procesului verbal oficial al Adunării Generale Ordinare sau a verificării acestuia în cazul în care a fost redactatat sub formă de stenogramă, (art. 12.29.2. din Statutul FRB)

- Prezentarea situației prezenței delegaților cu drept de vot și constatarea întrunirii cvorumului, (art. 12.29.3. din Statutul FRB)

- Aprobarea Ordinii de zi, (art. 12.29.4. din Statutul FRB)

- Alocuțiunea Președintelui FRB, (art. 12.29.5. din Statutul FRB)

- Prezentarea, dezbaterea și aprobarea următoarelor (art. 12.29.6. din Statutul FRB):

a. Raportul de activitate al FR Baschet în anul 2023
b. Bilanțul contabil -2023
c. Raportul Comisiei de Cenzori și Raportul firmei de audit pentru anul 2023
d. Descărcarea de gestiune
e. Planul de activități pe anul în curs - 2024
f. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul în curs – 2024
g. Măsuri organizatorice
g.1. Afilieri definitive și excluderi (dezafilieri)
g.2. Aprobarea modificărilor/completărilor la Statutul FR Baschet
h. Diverse
h.1. Informare cu privire la obiectivele strategice FIBA pentru 2023 – 2027, așa cum au fost stabilite la FIBA Congress, care vor folosi ca ghid pentru membrii afiliați FIBA, pentru cei 4 (patru) ani.
h.2. prezentare FIBA Plus Strategy and Planning.

Numele delegaților vor trebui comunicate către secretarul general, la adresa federatia@frbaschet.ro , cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurarea AGO (art. 12.5 din Statutul FRB). Prezența delegaților în cadrul Adunării Generale va fi posibilă doar în baza mandatului scris, emis de către membrul afiliat cu drept de vot, aceasta fiind o condiție obligatorie pentru exprimarea dreptului de vot.

Lista structurilor sportive cu drept la AGO 2024 conform art. 12.3 din Statutul FRB, va fi publicată pe site-ul www.frbaschet.ro

În conformitate cu art.12.15 din Statutul FRB, "Daca pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare figurează propuneri de modificare/completare a Statutului, convocatorul va avea anexat textul integral al modificărilor propuse", propunerile FR Baschet de modificare/completare a Statutului FRB au fost transmise, alături de convocator, structurilor afiliate.

În conformitate cu art. 12.16 din Statutul FRB, "Membrii FRB pot face propuneri pentru completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare. Propunerile pentru Ordinea de zi vor fi transmise în scris Secretarului General cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de desfășurarea Adunării Generale Ordinare", la adresa federatia@frbaschet.ro

Conform art. 12.17 din Statutul FRB, "Adunarea Generală Ordinară este statutar constituită și poate adopta hotărâri valabile în prezența reprezentanților a jumatate plus unu din numărul total al structurilor afiliate cu drept de vot. În cazul în care, la data și ora desfășurării Adunării Generale nu se va întruni cvorumul de prezență anterior menționat, Adunarea Generală Ordinară se va desfășura, în același loc, în termen de 1 (o) oră de la ora la care fusese inițial programată, cu aceeași Ordine de zi. Adunarea Generală Ordinară se va desfășura și va putea adopta hotărâri numai dacă numărul delegaților prezenți cu drept de vot reprezintă cel puțin 30% din numărul total al membrilor afiliați cu drept de vot FRB. În situația în care se constată din nou lipsa cvorumului, Adunarea Generală Ordinară se va desfășura, în același loc, în termen de 1 (o) oră, cu aceeași Ordine de zi. Adunarea Generală Ordinară se va desfășura și va putea adopta hotărâri numai dacă numărul delegaților prezenți cu drept de vot reprezintă cel puțin 15% din numărul total al membrilor afiliați cu drept de vot FRB".

Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara din data de 3.04.2024 a fost transmis membrilor afiliati, respectand prevederile Statutului, si poate fi vizualizat - AICI

Parteneri