SOLIDARITATEA OLIMPICA

Jocul de baschet are o tradiție lungă și bogată la Jocurile Olimpice. Popularitatea sa, ca sport olimpic, a crescut o data cu ediția 1992 Barcelona. În România este al doilea cel mai popular sport din România, ca număr de sportivi legitimați, conform institutului național de statistica din România.

Baschetul 3x3 este cel mai popular sport urban de echipă din lume, fiind simplu de organizat și flexibil de jucat pentru oricine, oriunde. Tot ceea ce ai nevoie este jumătate de teren de baschet, un panou și 6 jucători. Evenimentele pot fi organizate și în aer liber, dar și în interior în locații emblematice pentru atragerea unui număr de spectatori cât mai mare. Este un sport profesionist, care oferă oportunitatea noilor jucători să ajungă de pe strada la Jocurile Olimpice. 3x3 a fost adaugat pe lista disciplinelor permanent în programul Jocurilor Olimpice din anul 2020.

Federația Română de Baschet a început un amplu proces de reorganizare administrativă și sportivă care are in prim plan recomandările Comisiei Europene stabilite prin Cartea Alba a Sportului precum si Statutul si regulamentele Federației Internaționale așa cum acesta a fost votat în anul 2015.

In conformitate cu schimbările în politica socială, educaționala ale forului International la care FRBaschet este afiliata Romania ca membru fondator al Federației Internaționale de Baschet, înființată în anul 1932, precum și datorita fenomenului social național care a avut loc în ultimii ani, reprezentat de dorința tinerilor de dezvoltare durabila armonioasă prin baschet, în Romania este necesar sa fie revizuite măsurile de consolidare, în scopul de a le actualiza, a le extinde și de a promova unele organizarea administrative în consens cu dezvoltarea internațională,  pentru a facilita și mai mult pregătirea tehnică a sportivilor la nivel înalt și integrarea lor deplină în sistemul de învățământ, precum și în viața socială și profesională, atât în timpul activității sportive cât și după.

Viziunea noastră este aceea de a face din baschet unul dintre cele mai populare sporturi, aducând plus valoare olimpismului, societății, prin crearea de valori indubitabile și în ceea ce privește educația, participarea, : Exciting, Smart, Progresive, Open, Responsabile, Together.

Proiectul de dezvoltare a baschetului în România, inițiat de Federația Română de Baschet, ca obiectiv al programului FIBA PLUS Performance, este susținut de Solidaritatea Olimpică și Asociația Comitetelor Olimpice Europene (EOC) prin Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Proiectul propus are mai multe obiective și acțiuni planificate pentru a dezvolta baschetul și baschetul 3x3 în România:

1. Descoperirea de Talente și Dezvoltarea Sportivilor: Scopul principal este să creeze un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție pentru copii și juniorii mici. Acest lucru implică identificarea și dezvoltarea tinerilor talente și aptitudini individuale în baschet. Prin intermediul academiilor de baschet, se dorește să se creeze o bază solidă pentru pregătirea viitoarelor generații de sportivi care să aibă potențial olimpic.

2. Pregătirea Antrenorilor: Proiectul vizează formarea atât a antrenorilor debutanți (Licența C) cât și a antrenorilor de elită (Licența B și A). Aceasta se face pentru a asigura că există antrenori bine pregătiți care să poată instrui și ghida sportivii la nivel înalt.

3. Mobilitatea Antrenorilor și a Personalului: Se intenționează să se susțină mobilitatea antrenorilor și a personalului în cadrul structurilor sportive afiliate Federației Române de Baschet. Acest lucru ar putea implica colaborări și schimburi cu antrenori din alte țări pentru îmbunătățirea nivelului de pregătire.

4. Dezvoltarea Academiilor de Baschet: Proiectul propune înființarea și dezvoltarea Academiilor Române de Baschet în colaborare cu academiile olimpice județene, precum și cu susținerea administrațiilor locale. Această inițiativă ar putea amplifica dezvoltarea baschetului 3x3 și 5x5 la nivel național și regional.

5. Crearea Locurilor de Muncă: Dezvoltarea academiilor de baschet și a altor structuri legate de proiect ar putea contribui la crearea de locuri de muncă în domeniul sportului și educației fizice.

6. Pregătirea Arbitrilor: Un alt obiectiv este formarea unui număr crescut de arbitri pentru jocul de baschet și baschetul 3x3. Acest lucru este esențial pentru desfășurarea competițiilor sportive la nivel înalt.

7. Promovarea Sportului în Școli și Universități: Prin proiect, se dorește stimularea interesului pentru sport în școli și universități, ceea ce ar putea contribui la dezvoltarea baschetului în rândul tinerilor.

8. Egalitate Socială și Includere: Proiectul se concentrează pe promovarea egalității sociale și pe îmbunătățirea nivelului educațional și sportiv al tuturor participanților, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale. Se dorește să se asigure că toată lumea are șanse egale de a participa la activitățile sportive.FRBaschet se concentrează pe transformarea baschetului într-un sport mai popular, mai accesibil și mai bine structurat, inclusiv dezvoltarea infrastructurii și integrarea educației cu performanța sportivă. Pentru reorganizarea și dezvoltarea baschetului în România, Federația Română de Baschet a efectuat și întreprinde în continuare numeroase activități, având următoarele repere:

1. Istoric și statut: FRBaschet este o organizație sportivă de interes național înființată în 1931 și este membru al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR). A participat la evenimente majore, inclusiv Jocurile Olimpice Tokyo 2020, Youth Olympic Festival și European Games.

2. Reorganizare: FRBaschet a început un proces de reorganizare administrativă și sportivă. Aceasta se bazează pe recomandările Comisiei Europene stabilite în Cartea Albă a Sportului și pe statutul și regulamentele Federației Internaționale de Baschet (FIBA), așa cum au fost votate în 2015.

3. Misiune și viziune: Misiunea FRBaschet este de a promova baschetul 3x3 și 5x5, unind comunitățile și satisfăcând identitatea de grup a sportului comunitar. Viziunea este de a face din baschet unul dintre cele mai populare sporturi, aducând valoare societății prin educație și participare.

4. Proiecte de dezvoltare: FRBaschet dorește să obțină sprijin financiar pentru înființarea și dezvoltarea Academiei Române de Baschet, cu scopul de a promova baschetul 3x3 și 5x5 la nivel național. Acest lucru ar crește șansele de a participa la competiții olimpice viitoare, precum World Beach Games și European Games.

5. Academia Română de Baschet (ARB): elaborarea conceptului, statutului și regulamentului ARB, care au fost deja aprobate de Adunarea Generală a FRBaschet. ARB este o parte integrantă a planului strategic de dezvoltare al FRBaschet și vizează în special participarea la Jocurile Olimpice.

6. Schimbări organizaționale: intenția FRBaschet de a efectua schimbări în structura organizațională, cu accent pe dezvoltarea infrastructurii 3x3, crearea unui nou calendar competițional și dezvoltarea sportului urban. De asemenea, se propune o diferențiere clară între operațional și politicile publice în sport.

7. Educație și integrare socială: FRBaschet dorește să promoveze educația și accesul la ofertele formative ale sistemului de învățământ pentru sportivii de nivel înalt și de performanță, inclusiv accesul la studii universitare. Este necesitară reconcilierea învățării cu activitățile sportive.

8. Dezvoltare a jocului de baschet: măsuri pentru a promova baschetul, inclusiv maximizarea capacității de comunicare, omologarea bazelor sportive de baschet, digitalizarea sistemului baschetbalistic și dezvoltarea programelor cu finanțare nerambursabilă.

Parteneri