Foto

Convocator pentru Adunarea Generala ordinara a FRB - 24 iunie 2021, ora 10:00

Va informam ca, in sedinta Consiliului Director al  Federatiei Romane de Baschet, intrunit in data de 07 mai 2021, s-a hotarat cu unanimitate de voturi convocarea  Adunarii Generale ordinare 2021, in data de 24.06.2021, ora 10:00, la sediul Federatiei Romane de Baschet din B-dul Basarabia nr. 39, sector 2, Bucuresti.

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:
1. Raportul de activitate al FR Baschet in anul 2020
2. Bilantul financiar-contabil 2020
3. Raportul Comisiei de Cenzori  si Raportul societatii de audit pe 2020
4. Descarcarea de gestiune
5. Planul anual de activitate  2021
6. Bugetul de venituri si cheltuieli 2021  
 
Numele delegatilor vor fi comunicate catre Secretarul General FRB cu cel putin 20 de zile inainte de desfasurarea Adunarii Generale ordinare 2021, la adresa de email dan.berceanu@frbaschet.ro.
Pentru a participa la sedinta Adunarii Generale ordinare, reprezentantii structurilor sportive imputerniciti vor prezenta la sosire o delegatie, semnata in original (nu copie) de conducatorul unitatii si stampilata precum si un act de identitate.

Convocatorul pentru Adunarea Generala ordinara 2021 poate fi vizualizat - AICI

 

 

Parteneri