Foto

Lista structurilor cu drept de vot si documentele propuse spre aprobare la Adunarea Generala Ordinara din 3.04.2024

Structurile afiliate la Federatia Romana de Baschet care indeplinesc toate criteriile pentru a avea drept de vot la Adunarea Generala ordinara convocata pentru data de 3 aprilie 2024, la Pitesti, pot fi vizualizate AICI.

Va reamintim, dreptul de vot al unei structuri este stabilit de indeplinirea conditiilor enuntate in Statutul Federatiei Romane de Baschet, articolele 12.3, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3 si 12.3.4.

Sedinta Adunarii Generale ordinare se va desfasura pe 3 aprilie 2024, incepand cu ora 10:00, la Hotelul Ramada din Pitesti (sala Diamond, etaj 2). Convocatorul pentru Adunarea Generala ordinara FRB pe 2024 - AICI

Conform deciziilor Consilului Director, in cadrul Adunarii Generale din 3 aprilie 2024 urmeaza sa fie prezentate spre aprobare urmatoarele:

1. Raportul de activitate al Federatiei Romane de Baschet in anul 2023  - vezi AICI

2. Bilantul financiar-contabil pentru anul 2023 - vezi AICI

3. Raportul Comisiei de Cenzori - vezi AICI

4. Raportul firmei de audit pentru anul 2023 - vezi AICI

5. Planul anual de activitate al FRB pentru 2024 - vezi AICI

6. Bugetul de venituri pentru anul 2024 - vezi AICI

7. Bugetul de cheltuieli si investitii pentru anul 2024 - vezi AICI

Conform art. 12.17 din Statutul FRB, "Adunarea Generală Ordinară este statutar constituită și poate adopta hotărâri valabile în prezența reprezentanților a jumatate plus unu din numărul total al structurilor afiliate cu drept de vot. În cazul în care, la data și ora desfășurării Adunării Generale nu se va întruni cvorumul de prezență anterior menționat, Adunarea Generală Ordinară se va desfășura, în același loc, în termen de 1 (o) oră de la ora la care fusese inițial programată, cu aceeași Ordine de zi. Adunarea Generală Ordinară se va desfășura și va putea adopta hotărâri numai dacă numărul delegaților prezenți cu drept de vot reprezintă cel puțin 30% din numărul total al membrilor afiliați cu drept de vot FRB. În situația în care se constată din nou lipsa cvorumului, Adunarea Generală Ordinară se va desfășura, în același loc, în termen de 1 (o) oră, cu aceeași Ordine de zi. Adunarea Generală Ordinară se va desfășura și va putea adopta hotărâri numai dacă numărul delegaților prezenți cu drept de vot reprezintă cel puțin 15% din numărul total al membrilor afiliați cu drept de vot FRB".

Parteneri