Foto

Ordinul comun al MTS si MS nr. 780 a fost publicat in Monitorul Oficial


Miercuri dupa-amiaza, 19.08.2020, a fost publicat in Monitorul Oficial, partea I, nr. 757, Ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, nr. 780/1432/2020, pentru aprobarea Regulamentelor privind conditiile necesar a fi respectate pentru accesul in bazele sportive, a practicarii sporturilor individuale in aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipa in aer liber de catre sportivii de performanta, pentru reluarea activitatii de natatie in bazinele acoperite si in aer liber din Romania, in vederea desfasurarii de catre sportivii profesionisti, sportivii de performanta si/sau legitimati, a activitatilor de pregatire fizica organizate in spatii inchise, respectiv desfasurarii activitatilor de pregatire fizica in sali de fitness si aerobic. (vezi AICI)

Conform documentului publicat in Monitorul Oficial, in Ordinul comun MTS si MS nr. 780 se arata: 
“Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si programe in domeniul sportului din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, nr. 3.591/11.08.2020,
- luand in considerare prevederile art.10 si art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
- in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 17 iulie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
- in temeiul art. 8 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, și al
- art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul tineretului si sportului si ministrul sanatatii emit urmatorul

Ordin:

Art. 1.
Se aproba Regulamentul privind conditiile necesar a fi respectate pentru accesul in bazele sportive, prevazute in Anexa nr. 1. (vezi AICI)
Art. 2.
Se aproba Regulamentul privind conditiile necesar a fi respectate in vederea practicarii sporturilor individuale in aer liber, prevazute in Anexa nr. 2.
Art. 3.
Se aproba Regulamentul privind conditiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipa in aer liber de catre sportivii de performanta, prevazute in Anexa nr. 3. (vezi AICI)
Art. 4.
Se aproba Regulamentul privind conditiile necesar a fi respectate pentru reluarea activitatii de natatie in bazinele acoperite si in aer liber din Romania, prevazute in Anexa nr. 4.
Art. 5.
Se aproba Regulamentul privind conditiile necesar a fi respectate in vederea desfasurarii de catre sportivii profesionisti, sportivii de performanta si/sau legitimati a activitatilor sportive in spatii inchise, prevazute in Anexa nr. 5. (vezi AICI)
Art. 6.
Se aproba Regulamentul privind conditiile necesar a fi respectate in vederea desfasurarii activitatilor de pregatire fizica in sali de fitness si aerobic, prevazute in Anexa nr. 6.
Art. 7.
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 8.
In cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregatire sportiva sau la competitii se face in baza acordului scris din partea parintelui sau a tutorelui legal.
Art. 9.
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie contraventie si se constata, conform competentelor de catre personalul imputernicit din cadrul Inspectiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii si al Serviciului control in sanatate publica din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ulterioare.
Art. 10.
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii nr. 667/1236/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind conditiile necesar a fi respectate pentru accesul in bazele sportive, in vederea practicarii sporturilor individuale in aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipa in aer liber de catre sportivii de performanta, pentru reluarea activitatii de natatie in bazinele acoperite si in aer liber din Romania, in vederea desfasurarii de catre sportivii profesionisti, sportivii de performanta si/sau legitimati a activitatilor de pregatire fizica organizate in spatii inchise, respectiv desfasurarii activitatilor de pregatire fizica in sali de fitness si aerobic, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 604 din 09 iulie 2020.
Art. 11.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”


Astfel, conform Anexei 3 (vezi AICI), care se refera la practicarea sporturilor de echipa in aer liber de catre sportivii de performanta, la sectiunea A – Principii generale, se precizeza ca “este permisa reluarea antrenamentelor colective in aer liber, in grupuri de maximum 10 persoane care nu locuiesc impreuna. In cazul sportivilor de performanta/profesionisti, daca pentru desfasurarea antrenamentului este nevoie de participarea a mai mult de 10 sportivi in acelasi timp, antrenamentele trebuie sa se desfasoare in regim inchis, de cantonament, dupa cum este descris la Sectiunea C.”
Totodata, la sectiunea B – antrenamente in regim deschis, se mentioneaza: masurile care preced antrenamentul, conditiile de antrenament, dar si conditiile dupa antrenament.
In cadrul sectiunii C – antrenamentele in regim inchis, sunt descrise: masuri cu caracter general, resursele umane, zona de antrenament, servirea mesei, zona vestiarului, precum si zona medicala si zona de refacere.
In sectiunea D, sunt precizate conditiile ce trebuie indeplinite pentru “competitiile in cazul sporturilor de echipa in aer liber”.


Pe de alta parte, in Anexa 5 (vezi AICI) se face referire la conditiile necesar a fi respectate in vederea desfasurarii de catre sportivii profesionisti, sportivii de performanta si/sau legitimati, a activitatilor sportive in spatii inchise. Aici sunt precizate masurile specifice pentru: organizarea actiunilor de pregatire sportiva, accesul in centrul de pregatire, antrenamentul sportivilor in spatii inchise, dar si masurile care trebuie luate dupa antrenamentul in sala.
Totodata, la sectiunea E, sunt descrise conditiile specifice sporturilor de echipa practicate in spatii inchise pentru organizarea de competitii. In aceasta sectiune se precizeaza modalitatea in care se poate participa intr-o competitie in spatiu inchis (sala de sport), punctandu-se conditiile de cantonament inchis, calendarul de testare RT-PCR, transportul, accesul in sala de sport, inaintea, in timpul si dupa meci. In final, sunt mentionate procedurile in cazul aparitiei unei suspiciuni de infectare cu SARS-COV-2 in centrul de pregatire.

Parteneri