Solicitari Organizare Turnee CN U13 si U16 M

Pentru grupele semifinale  I si II
     - U13 M  pentru T3 data limita este 07.03.2016

Pentru grupele semifinale III si IV
     - U13 M pentru T2 data limita este 07.03.2016

Pentru grupele semifinale V-VIII U16M (perioada de desfasurare a turneelor 19-20.03.2016)
     - U16M pentru T2 data limita este 07.03.2016

Parteneri