Foto

Convocator Adunarea Generala Ordinara pentru data de 11.04.2023, ora 10, la Targoviste

Federatia Romana de Baschet informeaza prin prezentul convocator adresat si transmis tuturor structurilor sportive afiliate la FRB ca, in sedinta din 06 martie 2023, Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a aprobat cu unanimitate de voturi convocarea Adunarii Generale Ordinare 2023, pentru data de 11.04.2023, ora 10:00, in municipiul Targoviste, la Centrul International de Conferinte al Universitatii Valahia Targoviste, corpul K, str. Maior Ion Alexandrescu, nr. 39, cod 137395.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare, aprobata in sedinta Consiliului Director din 06 martie 2023, este urmatoarea:

-    Alocutiunea Presedintelui FRB;

-    Desemnarea unui numar de 3 (trei) persoane responsabile cu intocmirea procesului verbal oficial al Adunarii Generale;

-    Alegerea comisiei de validare a cvorumului si numarare a voturilor, formata din 3 (trei) persoane;

-    Prezentarea situatiei prezentei delegatilor cu drept de vot si constatarea intrunirii cvorumului;

-    Aprobarea Ordinii de zi;

-    Prezentarea, dezbaterea si aprobarea urmatoarelor:

1. Raportul de activitate al Federatiei Romane de Baschet in anul 2022
2. Bilantul contabil pe 2022
3. Raportul Comisiei de Cenzori si Raportul firmei de audit pe 2022
4. Descarcarea de gestiune
5. Planul anual de activitate pe 2023
6. Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2023
7. Aprobarea Strategiei FRB pana in 2032, in conformitate cu contractul de finantare cu Ministerul Sportului
8. Afilieri definitive si excluderi (dezafilieri)
9. Masuri organizatorice
10. Diverse

Membrii afiliati pot face propuneri pentru completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare, transmitandu-le secretarului general FRB (dan.berceanu@frbaschet.ro) cu cel putin 10 zile inainte de data desfasurarii Adunarii Generale Ordinare (art. 12.16 din Statutul FRB).

Numele delegatilor vor trebui comunicate catre secretarul general FRB cu cel putin 10 zile inainte de desfasurarea AGO (art. 12.5 din Statutul FRB).

Pentru acreditare, reprezentantii structurilor sportive afiliate, imputerniciti sa participe la Adunarea Generala ordinara, vor prezenta la sosire o delegatie, semnata si stampilata de conducatorul unitatii si un act de identitate.  

Structurile sportive cu drept de vot se vor stabili conform art. 12.3 din Statutul FRB si vor fi postate pe site-ul FRB.

Conform art. 12.17 din Statutul FRB, „Adunarea Generala Ordinara este statutar constituita si poate adopta hotarari valabile in prezenta reprezentantilor a jumatate plus unu din numarul total al structurilor afiliate cu drept de vot. In cazul in care, la data si ora desfasurarii Adunarii Generale nu se va intruni cvorumul de prezenta anterior mentionat, Adunarea Generala Ordinara se va desfasura, in acelasi loc, in termen de 1 (o) ora de la ora la care fusese initial programata, cu aceeasi Ordine de zi. Adunarea Generala Ordinara se va desfasura si va putea adopta hotarari numai daca numarul delegatilor prezenti cu drept de vot reprezinta cel putin 30% din numarul total al membrilor afiliati cu drept de vot FRB. In situatia in care se constata din nou lipsa cvorumului, Adunarea Generala Ordinara se va desfasura, in acelasi loc, in termen de 1 (o) ora, cu aceeasi Ordine de zi. Adunarea Generala Ordinara se va desfasura si va putea adopta hotarari numai daca numarul delegatilor prezenti cu drept de vot reprezinta cel putin 15% din numarul total al membrilor afiliati cu drept de vot FRB”.

Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara din data de 11.04.2023 a fost transmis membrilor afiliati, respectand prevederile Statutului, si poate fi vizualizat - AICI

Parteneri