Foto

Decizia CCCO din data de 06.01.2023

Comisia Centrala de Competitii si Omologari s-a intrunit statutar in data de 06.01.2023 si a adoptat urmatoarele:

Avand in vedere:
Statutul Federației Române de Baschet, aprobat de către Adunarea Generală din data de 04 aprilie 2022 și publicat în data de 03 noiembrie 2022,
Regulamentul de Omologare al Bazelor Sportive în ramura sportivă Baschet, aprobat de Consiliul Director în sedinta din data de 25 noiembrie 2022,
Decizia Consiliului Director din data de 25 noiembrie 2022 privind modificarea titulaturii CCLTO în CCCO,
Decizia Consiliului Director din data de 21 septembrie 2021 privind numirea membrilor CCLTO,
Decizia Consiliului Director din data de 01 februarie 2022 privind numirea domnului Ștefan Cristian Sandulache în funcția de președinte interimar al CCLTO,
Votul majoritar al membrilor comisiei CCCO, prezenți în ședința CCCO din data de 06 ianuarie 2023,

CCLTO emite următoarea
DECIZIE
Art. 1 Se adoptă modificările la Anexa 4 și Anexa 7 (anexe la prezenta) în conformitate cu prevederile art. 5.5 al Regulamentului de Omologare a Bazelor Sportive în ramura sportivă Baschet (ROBSB).
Art. 2 Se comunică prezenta decizie Departamentului Comunicare, Media & Marketing în vederea publicării pe pagina oficială a FR Baschet, www.frbaschet.ro, pentru luare la cunoștință de cei interesați.

Parteneri