Foto

Decizia CCCO din data de 19.01.2023

In sedinta CCCO, intrunita statutar in data de 19.01.2023, a fost adoptata Decizia nr. 32, referitoare la unele modificari administrative ale Anexelor ale Regulamentului de Omologare a Bazelor Sportive în ramura sportivă Baschet.

Decizia nr. 32/19.01.2023:

"Având în vedere:
Statutul Federației Române de Baschet aprobat de către Adunarea Generală în data de 04 aprilie 2022 și publicat în data de 03 noiembrie 2022,
Regulamentul de Omologare al Bazelor Sportive în ramura sportivă Baschet aprobat de Consiliul Director în 25 noiembrie 2022,
Decizia Consiliului Director din data de 25 noiembrie 2022 privind modificarea titulaturii CCLTO în CCCO,
Decizia Consiliului Director din data de 21 septembrie 2021 privind numirea membrilor CCLTO,
Decizia Consiliului Director din data de 01 februarie 2022 privind numirea domnului Ștefan Cristian Sandulache în funcția de președinte interimar al CCLTO,
Votul unanim al membrilor comisiei CCCO, prezenți în ședința CCCO din data de 19 ianuarie 2023,

CCLTO emite următoarea:

DECIZIE

Art.1 Se adoptă modificările/completările administrative ale Anexelor 2-18 ale ROBSB în conformitate cu prevederile art. 5.5 al Regulamentului de Omologare a Bazelor Sportive în ramura sportivă Baschet (ROBSB).

Art.2 Se comunică prezenta decizie Departamentului Comunicare, Media & Marketing în vederea publicării pe pagina oficială a FR Baschet, www.frbaschet.ro, a anexelor de la pozițiile 30, 31 și 32 din cadrul secțiunii Formulare, pentru luare la cunoștință de cei interesați."

Parteneri