Foto

Decizii ale Consiliului Director din data de 07.04.2023

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, a adoptat urmatoarele decizii ca urmare a raspunsurilor primite de la 12 membri prin corespondenta pe e-mail din 06 si 07.04.2023:

1. Se aproba cu unanimitate de voturi urmatoarele documente care vor fi prezentate spre aprobare in cadrul Adunarii Generale ordinare din data de 11.04.2023:
- Raportul Comisiei de Cenzori pentru 2022
- Raportul auditorului independent pentru 2022
- Bilantul financiar-contabil al FRB pentru 2022
- Buget venituri FRB pe 2023
- Buget cheltuieli si investitii FRB pe 2023

Parteneri