Foto

Decizii ale Consiliului Director din data de 12.02.2024

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, si intrunit in video-conferinta in data de 12.02.2024, cu cvorum de prezenta a 14 membrii, a adoptat urmatoarele decizii in prezenta reprezentantului ANS, inspectorul superior Anamaria Sintie:

1. In conformitate cu prevederile Statutului FRB, sedinta Consiliului Director a fost convocata si s-a desfasurat in data de 12.02.2024, in mediu on-line, pe platforma electronica Zoom. A fost constat cvorumul de sedinta, cu prezenta a 14 membri ai Consliului Director si a fost aprobata cu unanimitate de voturi Ordinea de zi transmisa prin convocatorul de sedinta, la care s-au mai adaugat urmatoarele puncte, la Diverse: propunerea de modificare a Regulamentelor Specifice, astfel ca echipele sa poata folosi 14 sportivi la turneele de juniori, la turneele semifinale si finale; aprobare echipei FRB pentru proiectele derulate in programul Erasmus; propuneri nominale pentru inceperea demersurilor de obtinere a titulaturii de antrenori emeriti; aprobarea actului constitutiv al SC FRB Events SRL si infiintarea Comisiei de Supraveghere a activitatii SC FRB Events SRL; declaratia sportivei Mihaela Panait referitoare la primul antrenor; propunerea de afiliere provizorie la FRB a ACS NCS Salonta; cazul organizare Final 8 CRBF, editia 2023-2024.

2. Au mai participat la sedinta online, cu statut de invitati: Anamaria Sintie, reprezentant ANS, din partea FRB, Marius Toma, Zoltan Safar, Mariana Schmidt, Sara Ganea, iar din partea cluburilor CSM Constanta si ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe, reprezentantii legali, avocatii Sergiu Gherdan si Sabin Gherdan, precum si conducatorii acestora, Andrei Talpes si Istvan Rusz.

3. Se aproba cu unanimitate de voturi cooptarea dlui. Petre Branisteanu ca membru in Comisia de Apel, la propunerea presedintelui acesteia, dl. Bogdan Tohaneanu.
 
4. Se aproba cu unanimitate de voturi cooptarea dnei. Luisa Badiu si a domnilor Costel Cernat si Lucian Pricina ca membrii in Comisia de Solutionare a Litigiilor, comisie prezidata de dl. Nicolae Pirsu.

5. Se aproba cu unanimitate de voturi cooptarea tuturor reprezentantilor Sucursalelor Regionale FRB in cadrul Comisiei Tehnice prezidata de dl. Florin Covaciu, in baza propunerilor venite de la cele 11 Sucursale Regionale FRB.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi Regulamentul Specific al Festivalului Regional de Babybaschet si Minibaschet, competitii regionale care se vor organiza in finalul lunii aprilie 2024.

7. Se aproba cu majoritate de voturi modificarea Regulamentelor Specifice ale CN Juniori, astfel ca o echipa sa poata folosi 14 sportivi in cadrul turneelor semifinale si finale de juniori.

8. Se aproba cu unanimitate de voturi componenta echipei FRB de proiecte in programul Erasmus: Manager – Carmen Tocala si Mircea Cristescu; Accounter (contabilitate) – Mariana Schmidt; Experti – Ioana Stanciu, Anca Stoenescu, Maria Motorga si Marius Toma; Comunicare – Traian Racu. In afara celor nominalizati ca manageri de proiect, ceilalti numiti vor participa la cursuri de specialitate.

9. Se aproba cu unanimitate de voturi inceperea demersurilor pentru obtinerea titlului de antrenor emerit a urmatorilor: Dan Sandulache, Liviu Calin, Ion Adrian, Doru Moise si Ioan Dobrescu. Daca indeplinesc cerintele, propunerile vor fi inaintate catre ANS.

10. Se aproba cu unanimitate de voturi inregistrarea actului constitutiv al SC FRB Events SRL precum si infiintarea Comisiei de Supraveghere a activitatii SC FRB Events SRL, formata din Marius Toma (presedinte) si Petre Branisteanu si Costel Cernat (membrii). In baza rapoartelor de activitate primite lunar, acestia le vor analiza in scopul optimizarii si eficientizarii activitati acesteia. Administratorul SC RFB Events SRL este Anca Stoenescu iar trezorier este Alexandra Rusu.

11. Se aproba cu unanimitate de voturi afilierea provizorie la FRB a structurii sportive ACS NCS Salonta.

12. A fost prezentata declaratia sportivei Mihaela Panait, care declara pe propria raspundere ca primul ei antrenor a fost Liliana Barbu (ex-Scarlat). Cazul va fi trimis la Comisia de Solutionare a Litigiilor.

13. In prezenta reprezentatilor CSM Constanta si ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe, invitati sa-si sustina punctele de vedere, Consiliul Director a analizat situatia referitoare la organizarea FINAL 8 CRBF, editia 2023-2024. Se constata ca, in conformitate cu prevederile din Caietul de Sarcini si Conditii Financiare pentru organizarea FINAL 8 CRBF, respectiv la art. 4.1, punctul e, si art. 4.2, punctul a, CSM Constanta a efectuat plata taxei de organizare ulterior datei limita de 02.02.2024. Astfel, cu unanimitate de voturi, Consiliul Director decide respectarea prevederilor art. 4.1, punctul e, din Caietul de Sarcini si Conditii Financiare pentru organizarea FINAL 8 CRBF, astfel ca urmatorul club in ordine descrescatoare a sumelor licitate, respectiv ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe, va primi organizarea turneului FINAL 8 CRBF, editia 2023-2024. Taxa de organizare in valoare de 59.000 de lei va fi achitata de ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe pina vineri, 16.02.2024.

Parteneri