Decizii Comisia Centrala de Disciplina - 15.02.2023

Comisia Centrală de Disciplină

Decizia nr. 7 / 15.02.2023

Art. 1 Aplicarea prevederilor art 12.2, lit. d), din Regulamentul de Disciplină, în coroborare cu prevederile art. 12.3.2, și sancționarea clubului sportiv CSU ASE Bucureşti cu penalitate sportivă în cuantum de 1.000 EUR (plătibili în LEI, la cursul BNR de la data plății, în contul FR Baschet).
Art. 2 Aplicarea prevederilor art 12.1.1 lit. c), din Regulamentul de Disciplină, în coroborare cu prevederile art 12.3.2 și sancționarea dl. Mihai Săndulache, angajat al CSU ASE București cu suspendare timp de 5 luni în toate competițiile care se desfășoară de la momentul emiterii prezentei decizii și o penalitate sportivă în cuantum de 3.000 EUR (plătibili în LEI, la cursul BNR de la data plății, în contul FR Baschet).
Art. 3 Aplicarea prevederilor art. 12.1.1 lit. b), și sancționarea antrenorului clubului sportiv ABC Leii București, dl Bogdan Amăriucăi cu suspendare timp de 6 etape, în toate competițiile care se desfășoară de la momentul emiterii prezentei decizii și o penalitate sportivă în cuantum de 1.000 EUR (plătibili în LEI, la cursul BNR de la data plății, în contul FR Baschet).
Art. 4 Se comunică prezenta decizie clubului sportiv CSU ASE București, clubului sportiv ABC Leii București. Pronunțată astăzi 15.02.2023, cu drept de contestare la Comisia de Apel, conform art. 23.8 din Regulamentul de Disciplină, în termen de 3 zile de la momentul comunicării deciziei motivate. Hotărârile CCD nesupuse apelului rămân definitive.

==== ===

Comisia Centrală de Disciplină

Decizia nr. 8 / 15.02.2023

Art. 1 Aplicarea prevederilor art 12.1.1 lit. c), din Regulamentul de Disciplină, și sancționarea managerului Clubului Sportiv Baschet ARAD dl Marcel Urban cu suspendare timp de 5 luni în toate competițiile care se desfășoară de la momentul emiterii prezentei decizii și o penalitate sportivă în cuantum de 2.000 EUR (plătibili în LEI, la cursul BNR de la data plății, în contul FR Baschet).
Art. 2 Se comunică prezenta decizie Clubului Sportiv Baschet ARAD. Pronunțată astăzi 15.02.2023, cu drept de contestare la Comisia de Apel, conform art. 23.8 din Regulamentul de Disciplină, în termen de 3 zile de la momentul comunicării deciziei motivate. Hotărârile CCD nesupuse apelului rămân definitive.

Parteneri