Foto

Dezbatere publica pentru Regulamentul Competitiilor Sportive Regionale U10 si U12

Pentru transparența decizională și pentru o cât mai bună colaborare cu echipele participante în competițiile sportive regionale dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, respectiv 11 - 12 ani (baby și minibaschet), Federația Română de Baschet supune spre dezbatere publică Regulamentul de organizare și desfășurare al Competițiilor Sportive Regionale ce se vor desfășura în perioada 26 - 28 aprilie 2024, la nivel regional, prin cele 11 (unsprezece) sucursalele regionale.

În prima etapă este supus dezbaterii, in perioada 28 decembrie 2023 - 06 ianuarie 2024, draftul Regulamentului Competițiilor Sportive Regionale U10 și U12, iar in perioada următoarele, în baza celor propuse de dumneavoastră și analizate în Grupul de lucru, va fi publicată Anexa la acesta.

În acest sens, vă adresăm rugămintea ca, în perioada menționată, 28.12.2023 - 06.01.2024, să vă exprimați în scris opiniile și să ne transmiteți eventuale propuneri de îmbunătățire a acestor regulamente pe adresele de e-mail competitii@frbaschet.ro si ccco@frbaschet.ro

După ce vor fi analizate toate propunerile transmise de dumneavoastră de către Grupul de lucru, vor fi efectuate modificări, iar draftul Regulamentului Competițiilor Sportive Regionale va fi transmis spre aprobare Consiliului Director, urmând ca acesta să fie postat ulterior pe site-ul FR Baschet, la secțiunea Regulamente.

Parteneri