Foto

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A FRB, 04.04.2022

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a FEDERATIEI ROMANE DE BASCHET s-a desfasurat la data de 04.04.2022, in Sala de Conferinte din cadrul Complexului Cheile Gradistei – Fundata, judetul Brasov, incepand cu ora 10:00.
La sedinta Adunarii Generale a FEDERATIEI ROMANE DE BASCHET a participat, din partea Ministerului Sportului, doamna Ana Maria SINTIE, care detine calitatea de consilier superior delegat de catre MS pentru aceasta Federatie Sportiva Nationala, precum si domnul Ionut MIREA, reprezentant al Societatii Profesionale Notariale Pirsoaga Iunia-Carmen, Pigulea Ana-Clara-Bianca si Asociatii. 
In conformitate cu anuntul Comisiei de validare a cvorumului si de numarare a voturilor (Vlad Ghizdareanu, Ciprian Borcila si Alexandru Grecu), consemnat si in Procesul-Verbal incheiat cu ocazia Adunarii Generale din data de 04.04.2022, au fost prezenti 57 de reprezentanti ai structurilor sportive, legal constituite si recunoscute oficial, afiliate la FEDERATIA ROMANA DE BASCHET, beneficiare ale dreptului de vot.
Astfel, prin raportare la prevederile Statutului FEDERATIEI ROMANE DE BASCHET – in continuare si Federatia/FRB - Comisia sus-mentionata a anuntat ca a fost realizat cvorumul necesar adoptarii unor hotarari valabile, iar sedinta a fost declarata ca fiind statutara, ca urmare a participarii unui numar de 57 de structuri sportive, legal constituite si recunoscute oficial, din totalul de 107 structuri sportive, legal constituite si recunoscute oficial, beneficiare ale dreptului de vot.
Motiv pentru care, Presedintele FEDERATIEI ROMANE DE BASCHET, doamna Emilia-Carmen TOCALA a declarat deschisa sedinta Adunarii Generale Ordinare pe anul 2022.
Avand, astfel, in vedere, dispozitiile cuprinse in documentul identificat ca fiind ”Procesul-Verbal al Adunarii Generale Ordinare a FR Baschet, 04.04.2022, Cheile Gradistei”, intocmit cu ocazia sedintei Adunarii Generale Ordinare a FEDERATIEI ROMANE DE BASCHET, organizata si desfasurata la data de 04.04.2022, incepand cu ora 10:00 - Sala de Conferinte din cadrul Complexului Cheile Gradistei – Fundata, judetul Brasov - astfel cum a fost acest document certificat ca fiind de data certa sub nr. 05 / 19.04.2022 la Societatea Profesionala Notariala Pirsoaga Iunia-Carmen, Pigulea Ana-Clara-Bianca si Asociatii;
Participantii la sedinta Adunarii Generale a FEDERATIEI ROMANE DE BASCHET au adoptat urmatoarea:

HOTARARE
    
1. A fost aprobata, cu unanimitate de voturi, valabil exprimate, Ordinea de Zi a sedintei Adunarii Generale din anul 2022.

2. A fost aprobata, cu unanimitate de voturi, valabil exprimate, descarcarea de gestiune a FEDERATIEI ROMANE DE BASCHET pe anul 2021, dupa ce au fost prezentate participantilor la sedinta urmatoarele documente:
- Raportul de activitate al FRB pe 2021
- Bilantul financiar-contabil al FRB pe 2021
- Note la Bilantul financiar-contabil pe 2021
- Raportul de audit pe 2021
- Raportul Comisiei de Cenzori

3. A fost aprobat, cu unanimitate de voturi, direct exercitate si valabil exprimate, Planul anual de activitati al FRB, pe anul 2022.

4. A fost aprobat, cu unanimitate de voturi, valabil exprimate, Bugetul de venituri si cheltuieli al FRB pe anul 2022.

5. A fost aprobata, cu unanimitate de voturi, valabil exprimate, lista structurilor propuse pentru afiliere definitiva la FEDERATIA ROMANA DE BASCHET, dupa cum urmeaza:
Asociatia Club Sportiv Vikings Basketball Academy Iasi
Clubul Sportiv Concordia Chiajna
Clubul Sportiv Universitar Universitatea de Vest din Timisoara
Clubul Sportiv Universitatea Arad
Club Sportiv Campina
Asociatia Club Sportiv Baschet Liliecii Bucuresti
Clubul Sportiv Paldors Bucuresti
Asociatia Clubul Sportiv Lumina Wolves Sport Bucuresti
Asociatia Club Sportiv Ralph Brasov
Clubul Sportiv Universitar Targu Mures
Clubul Sportiv Comunal Mosnita
Clubul Sportiv Universitar Politehnica Timisoara
Clubul Sportiv Universitar Neptun Constanta
Asociatia Club Sportiv Stars 2012 Iasi
Asociatia Club Sportiv Cuza Pirates Braila
Asociatia Baschet Club Rising Star Popesti Leordeni
Asociatia Club Sportiv Court Performers Paulesti
Asociatia Club Sportiv Kids Tampa 2015 Brasov
Asociatia Baschet Club Blue Sharks Constanta
ACS Smart Basketball Team Cluj-Napoca.

Structurile sportive sus-mentionate au dobandit, astfel, calitatea de membrii afiliati/asociati la FEDERATIA ROMANA DE BASCHET, calitate in care aceste structuri sportive se bucura de drepturile prevazute in Statutul Federatiei, respectiv sunt tinute sa isi indeplineasca obligatiile ce le revin, potrivit dispozitiilor aceluiasi Statut.

6. A fost aprobata, cu unanimitate de voturi, valabil exprimate, lista actualizata la data de 04.04.2022, cu structurile sportive, legal constituite si recunoscute oficial, afiliate/asociate la FEDERATIA ROMANA DE BASCHET, demers care se impune, ca necesar si obligatoriu, in aplicarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari ulterioare, modificata si completata prin Legea nr. 276/2020, pentru aplicarea mecanismului de consolidare Statut FRB.
In acest sens, au fost citite in plenul sedintei si au fost aprobate, in unanimitate de voturi, valabil exprimate, toate afilierile definitive, precum si dezafilierile din cadrul Adunarilor Generale ale Federatiei din anii 2018, 2019, respectiv 2020 si, in baza actualizarii, astfel efectuate, la data de 04.04.2022, lista cu structurile sportive, legal constituite si recunoscute oficial, afiliate definitiv la FRB, este urmatoarea – vezi AICI

7. A fost aprobata, cu unanimitate de voturi, direct exercitate si valabil exprimate, si in urma analizei punctuale a mai multor modificari solicitate de reprezentantii structurilor sportive afiliate la FRB, varianta finala pentru noul Statut al FEDERATIEI ROMANE DE BASCHET – 04 aprilie 2022, cu urmatorul continut – vezi AICI

8. A fost aprobata, cu unanimitate de voturi, valabil exprimate, infiintarea celor 11 sucursale regionale ale FEDERATIEI ROMANE DE BASCHET, astfel:
SUCURSALA 1 - sediul Bucuresti, municipiul Bucuresti si judetul Ilfov,
SUCURSALA 2 - sediul Craiova, judetele Dolj, Olt, Gorj, Teleorman, si Valea Timocului
SUCURSALA 3 - sediul Sibiu, judetele Sibiu, Brasov, Alba
SUCURSALA 4 - sediul Timisoara, judetele Timiș, Caras-Severin, Hunedoara, Mehedinti
SUCURSALA 5 - sediul Oradea, judetele Bihor, Satu-Mare, Baia-Mare, Arad, si regiuni din Ucraina
SUCURSALA 6 - sediul Cluj-Napoca, judetele Cluj, Targu Mures, Salaj, Bistrita-Nasaud, raionul Ungheni (Moldova)
SUCURSALA 7 - sediul Iasi, judetele Iasi, Botosani, Suceava, Vaslui, alte 3 raioane din Republica Moldova
SUCURSALA 8 - sediul Focsani, judetele Vrancea, Galati, Braila, Buzau, 1 raion din Republica Moldova
SUCURSALA 9 - sediul Constanta, judetele Constanta, Tulcea, Ialomita, Calarasi
SUCURSALA 10 - sediul Sfantu Gheorghe, judetele Covasna, Bacau, Harghita, Neamt
SUCURSALA 11 - sediul Targoviste, judetele Prahova, Arges, Dambovita, Giurgiu.

9. A fost aprobata, cu unanimitate de voturi, direct exercitate si valabil exprimate, imputernicirea Presedintelui FEDERATIEI ROMANE DE BASCHET, doamna Emilia-Carmen TOCALA, sa reprezinte FEDERATIA ROMANA DE BASCHET in fata Notarului Public, in vederea autentificarii Hotararii adoptata de Adunarea Generala Ordinara, in sedinta organizata si desfasurata la data de 04.04.2022, precum si imputernicirea domnului Bogdan FILCEA, sa reprezinte FEDERATIA ROMANA DE BASCHET la MINISTERUL SPORTULUI, in vederea efectuarii demersurilor necesare, referitoare la Avizul prealabil, prevazut de dispozitiile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu privire la Hotararea Adunarii Generale Ordinare, adoptata in sedinta din data de 04.04.2022, respectiv sa reprezinte FEDERATIA ROMANA DE BASCHET in fata Tribunalului Bucuresti, in vederea efectuarii demersurilor prevazute de lege, referitoare la inscrierea in Registrul Federatiilor (Registrul Special), organizat la Grefa acestei instante, a Hotararii Adunarii Generale Ordinare, adoptata la data de 04.04.2022 si a Statutului aprobat la data sus-mentionata, in forma consolidata conform dispozitiilor Legii nr. 276/2020.

Ca urmare a exprimarii valabile a votului si a hotararilor adoptate, Adunarea Generala Ordinara a FEDERATIEI ROMANE DE BASCHET din data de 04.04.2022 a fost declarata inchisa.

Prezenta Hotarare a Adunarii Generale ordinare a FRB a fost autentificata la Societatea Profesionala Notariala Pirsoaga Iunia-Carmen, Pigulea Ana-Clara-Bianca si Asociatii sub nr. 288 din 19.04.2022.

Parteneri