Foto

Informatii importante despre omologarea bazelor sportive in care se practica jocul de baschet

Federatia Romana de Baschet informeaza pe toti cei interesati ca REGULAMENTUL DE OMOLOGARE A BAZELOR SPORTIVE - a unitatilor de practicare a sportului, in ramura sportiva baschet (ROBSB) se gaseste pe site-ul oficial al FRB la sectiunea Documente/Regulamente - la pozitia 36 (AICI)

Totodata, anexele ROBSB sunt publicate in sectiunea Documente/Formulare - la pozitiile 28-33 (AICI)

ROBSB si anexele sale au fost aprobate de Consiliul Director al FRB.

Asadar, pe aceasta cale, Federatia Romana de Baschet va aduce la cunostiinta faptul ca, in conformitate cu OMS nr 359/2022, toti titularii dreptului de proprietate/administrare sau folosinta a unei baze sportive trebuie sa se adreseze Ministerului Sportului, respectiv “Compartimentului Baze Sportive”, in vederea inscrierii in Registrul bazelor sportive omologate (termen inscriere pana la 04.05.2023). Persoane de contact:
 - d-na Mariana Nica: tel 021 307 6417/1458; email mariana.nica@sport.gov.ro
 - d-na Speranta Argesanu; tel 021 307 6488; email speranta.argesanu@sport.gov.ro

OMS nr 359/2022, publicat in Monitorul Oficial nr 438/04.05.2022 prevede, printre altele, urmatoarele:
 - federatiile nationale sunt autoritati competente de omologare a salilor si terenurilor conform regulamentelor proprii;
 - procedura omologarii de catre federatia nationala este o etapa obligatorie si premergatoare inscrierii in Registrul bazelor sportive omologate tinut de Ministerul Sportului;
 - omologarea are o valabilitate de 3 ani, astfel ca toate bazele omogate inainte de 2020, trebuiesc reomologate;
 - din mai 2023, competitiile oficiale se pot desfasura numai in bazele sportive pentru care MS a eliberat Certificatul de inregistrare in Registrul bazelor sportive omologate;
 - pentru omologare/reomologare, titularii dreptului de proprietate/administrare trebuie sa se adreseze FR Baschet urmand procedura prezentata in Regulamentul de Omologare a Bazelor Sportive aprobat de Consiliul Director al FR Baschet;
 - in termen de 30 de zile de la obtinerea omologarii de catre federatia nationala, titularul dreptului de proprietate/administrare are obligatia de a depune la Ministerul Sportului cererea de inregistrare in Registrul bazelor sportive omologate insotita de documentele prevazute in art 16 din Normele metodologice din 27 aprilie 2022;
 - pentru bazele nou construite, ulterior intrarii in vigoare a OMS nr 359 din 27 aprilie 2022, proprietarul va depune la MS cererea de inregistrare in Registrul bazelor sportive omologate in termen de cel putin 45 de zile inaintea datei punerii in functiune;

Rugam cluburile care nu detin titlul de proprietate/administrator sa faciliteze transmiterea acestor informatii si a documentelor care sunt postate pe site-ul oficial al FRB catre detinatorul titlului de proprietate/administrare a bazei sportive pe care o inchiriaza sau o folosesc pentru jocuri si sa-I convinga sa intreprinda demersurile necesare pentru obtinerea Certificatului de inregistrare in Registrul bazelor sportive omologate, tinut de Ministerul Sportului.

Parteneri