Foto

Ministerul Sportului aduna date despre copiii si juniorii legitimati care vor beneficia de tichetele de sportiv

Ministerul Sportului a transmis, astazi, catre toate federatiile nationale o adresa prin care solicita de urgenta transmiterea tuturor datelor referitoare la sportivii care vor beneficia, conform legii, de tichetele de sportiv.

”Avand in vedere promulgarea actutui normativ de completare a Legii educaliei fizice si sportului nr.69/2000, care prevede introducerea unui nou articol, art. 66^1, cu urmatorul cuprins:

Articolul 66^1(1) Copiii si juniorii legitimati la structurile sportive infiintate conform prezentei legi si care practica sportul in mod organizat cu scop in participarea la pregatire, competitii sportive nationale si internationale oficiale sunt considerati sportivi de performanta si beneficiaza lunar de un stimulent financiar sub forma tichetelor valorice, denumite tichete de sportiv.

Mentionam faptul ca, Legea nr. 322 din 22 noiembrie 2022, se aplica incepand cu 1 ianuarie 2023, iar fondurile necesare pentru plata tichetelor de sportiv se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sportului.
Astfel ca, in vederea realizarii unei analize cat mai fidele pentru asigurarea bugetului si elaborarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii mai sus mentionate, va rugam sa ne transmiteti pana la data de 9 decembrie 2022 urmatoarele informatii cu privire la sportivii din categoriile - copii si juniori, legitimati in cadrul structurilor sportive infiintate conform legii, afiliate la federatia dumneavoastra, dupa modetul urmator:


Legea nr.322 din 22 noiembrie 2022, publicata in Monitorut Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 1130 / 23.11.2022 se regaseste la:
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/261648

* SPORTIVI LEGITIMATI = sportivi care sunt legitimati la federatie si/sau la asociatia judeteana/municipala si care au platit taxa/cotizalia de sportiv in anul competitional in curs.
* Datete furnizate vor face referire la numarul total de sportivi legitimati, respectiv participanti la pregatire, competitii sportive nationale si internationale oficiale pentru anul curent.
* Pentru limitele de varsta mentionate in tabel se vor preciza si detalia cu exactitate varstele pentru fiecare categorie  - copii si juniori.
* In masura in care aveti propuneri cu privire la normele metodotogice de aplicare a legii, va rugam sa ni le transmiteti impreuna cu datele solicitate.”

Adresa transmisa si catre Federatia Romana de Baschet este semnata de ministrul Eduard Novak.

Parteneri