Foto

Workshop ANAD la Targoviste, 15-17 mai 2023

Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) organizează în perioada 15-17 mai, la Târgoviște un workshop gratuit, cu temele „Educația în Anti-Doping” și „Prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe dopante”. Obiectivul întâlnirii este acela de a identifica instrumentele și metodele de lucru specifice destinate conturării inițiativelor legislative din domeniul educației privind prevenirea și combaterea dopajului în sport.

    La acest eveniment, sunt invitați să participe:
    • sportivi,
    • instructori,
    • antrenori,
    • profesori de educație fizică și sport,
    • consilieri/ inspectori/ referenți sport,
    • cercetători în domeniul sportiv,
    • maseuri, kinetoterapeuți, psihologi sportivi,
    • medici/asistenți ce activează în domeniul sportiv,
    • organizatori competiții/ evenimente sportive  
   • membrii din structurile cu atribuții în combaterea dopajului și traficului de substanțe dopante - reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Autorității Naționale a Vămilor (ANV),
    • membrii din entitățile cu atribuții în domeniul sportiv,
    • administratori și angajați ai sălilor de fitness,
    • practicanții sportului recreativ.

    Workshopul organizat de ANAD la Târgoviște se va desfășura pe o perioadă de trei zile. Întâmpinarea participanților se va face pe 15 mai, în intervalul orar 16:30-17:30.

    Temele abordate în contextul modificării Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante, republicată cu modificările și completările ulterioare vor fi:
•    Aspectele penale și contravenționale
•    Autorizarea sălilor de fitness
•    Contextul european și internațional
•    Sportul curat în contextul sportului de masă
Totodată, în contextul Educației Anti-Doping, vom discuta și despre:
•    Abordarea educației anti-doping la nivel european și internațional
•    Instrumente și metode de educație pentru tinerii sportivi
•    Anti-dopingul în școli și în sportul de performanță

    Înscrierea la workshop se face până pe 28 aprilie. În acest sens, vă rugăm să transmiteți lista persoanelor interesate și datele de contact ale acestora prin e-mail, la adresa: poca@anad.gov.ro sau la numărul 0722 580 597 - persoană de contact Claudia Timnea. Toate detaliile organizatorice necesare, precum și sala de evenimente în care se va desfășura workshopul, vor fi anunțate înainte de eveniment.

    Menționăm că, în cadrul evenimentului, cheltuielile de cazare (2 nopți) și transport (pe o rază de 150 de kilometri) sunt suportate de către Agenția Națională Anti-Doping.

    Acest workshop face parte din seria celor 24 de evenimente regionale ce au menirea de a provoca specialiștii invitați să propună observații, completări la actele normative aflate în dezbatere și astfel de a oferi o altă perspectivă asupra implicațiilor aplicarii lor.

    Workshopul este susținut de Agenția Națională Anti-Doping prin Proiectul „Ajustarea legislației relevante privind combaterea dopajului în sport”, Cod MySMIS 130073, Cod SIPOCA 740, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (Axa Prioritară 1 – Administrație publică şi sistem judiciar eficiente) și de la bugetul de stat de care instituția beneficiază. Astfel, ANAD beneficiază, pe o perioadă de 48 de luni (03.12.2019 – 02.12.2023), de o finanțare nerambursabilă în valoare de 12,972,553.40 lei (din care 10.894.851,50 lei cofinanțare asigurată de Uniunea Europeană și 1.818.250,83 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național). Obiectivul proiectului este îmbunătățirea planificării strategice, a managementului calității și performanței și sistematizarea fondului activ al legislației de referință, iar scopul acestuia este dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri. Mai multe informații sunt pe pe site-ul www.anad.gov.ro, secțiunea „Proiect POCA”.

Parteneri