Foto

Adunare Generala ordinara a FRB este reconvocata pentru 21 aprilie 2016

In sedinta din 04.04.2016 s-a constatat lipsa cvorumului la Adunarea Generala ordinara convocata de Biroul Federal. Tinand cont de acest aspect si de Art. 74, litera b, din Statutul FRB, s-a decis reconvocarea Adunarii Generale ordinare a FRB pe 2016. Astfel, sedinta Adunarii Generale ordinare va avea loc in data de 21 aprilie anul curent, ora 10:00, la sediul FR Baschet, din B-ul Basarabia, nr. 39, Bucuresti.

Ordinea de zi a sedintei de Adunare Generala ordinara a FRB pe 2016 este urmatoarea:
 
-         1. Raportul de activitate al FR Baschet in anul 2015
-         2. Bilantul financiar-contabil - 2015
-         3. Raportul Comisiei de Cenzori - 2015
-         4. Planul anual de activitati - 2016
-         5. Bugetul de venituri si cheltuieli 2016
-         6. Afilieri definitive si dezafilieri
-         7. Diverse
 
          Pentru acreditare, reprezentantii structurilor sportive afiliate, imputerniciti sa participe la Adunarea Generala ordinara a FRB pe 2016, vor prezenta la sosire o delegatie, semnata si stampilata de conducatorul unitatii si un act de identitate.

Parteneri