Foto

Adunarea Generala de Alegeri a fost convocata pentru data de 5 mai 2017

Biroul Federal al Federatiei Romane de Baschet, intrunit la Cluj-Napoca in data de 16 martie 2017, a decis cu majoritate de voturi convocarea Adunarii Generale de Alegeri pentru data de 5 mai 2017, ora 10, la sediul Federatiei Romane de Baschet din B.dul Basarabia, nr. 39, sector 2, Bucuresti (conform art. 55, litera b, din Statutul FRB). De asemenea, Biroul Federal a decis reprogramarea Adunarii Generale Ordinare pe 2017, din data de 7 aprilie 2017, la aceeasi data, 5 mai 2017.
Ordinea de zi a Adunarii Generale din data de 5 mai 2017 este urmatoarea:
1. Raportul de activitate al FRB in anul 2016.
2. Bilantul financiar-contabil pe 2016.
3. Raportul Comisiei de Cenzori pe 2016.
4. Planul annual de activitate pe 2017.
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2017.
6. Afilieri definitive si dezafilieri.
7. Alegeri pentru noul Birou Federal (1 presedinte, 2 vicepresedinti, 10 membri)
 
Conform art.55, litera b, din Statutul FRB, cu minimum 20 de zile inainte de data desfasurarii sedintei, respective pana in data de 14 aprilie 2017, structurile afiliate pot inainta catre FR Baschet, la secretariatul FRB sau pe adresa de e-mail alegeri2017@frbaschet.ro urmatoarele:
-         Observatii si propuneri pentru modificarea Ordinii de zi
-         Nominalizarea delegatilor desemnati sa participe la Adunarea Generala
-         Propuneri nominale de candidate pentru Biroul Federal, Comisia de Cenzori si presedintele Comisiei de Apel, insotite de prezentarea activitatii acestora, confirmarea acceptarii de catre cei in cauza, curriculum vitae si cazier.

Pana la data de 14 aprilie 2017 isi pot depune candidaturile individuale si persoanele care doresc sa candideze la functiile mai sus mentionate, insotite de curriculum vitae si cazier.

Cu 10 zile inainte de data desfasurarii Adunarii Generale, FR Baschet va publica lista candidatilor validati.
Reamintim ca Bitroul Federal este compus din 15 membri; 13 dintre acestia sunt alesi de catre Adunarea Generala, respective 1 presedinte, 2 vicepresedinti, 4 reprezentanti seniori, 4 reprezentanti juniori si 2 membri, persoane din afara structurilor afiliate la FRB; din Biroul Federal mai fac parte de drept, fara a fi alesi de Adunarea Generala, secretarul general si antrenorul federal al FRB.

Pentru acreditare, reprezentantii structurilor afiliate, imputerniciti sa participe la Adunarea Generala de Alegeri, vor prezenta la sosire o delegatie, semnata si stampilata de conducatorul unitatii si un act de identitate.

Convocatorul poate fi vizualizat aici.

Modelul unic de delegatie poate fi descarcat aici.

Parteneri