Foto

Adunarea Generala ordinara a FRB a fost reconvocata pentru data de 28 mai 2015

Astazi, 12.05.2015, s-a constatat lipsa cvorumului la Adunarea Generala ordinara convocata de Biroul Federal. Tinand cont de acest aspect si de Art. 74, litera b, din Statutul FRB, s-a decis reconvocarea Adunarii Generale ordinare – 2015. Astfel, sedinta Adunarii Generale ordinare va avea loc in data de 28 mai anul curent, ora 10:00, la sediul FR Baschet, din B-ul Basarabia, nr. 39, Bucuresti.

Ordinea de zi a sedintei de Adunare Generala ordinara a FRB pe 2015 va fi urmatoarea:
 
-         1. Raportul de activitate al FR Baschet in anul 2014
-         2. Bilantul financiar-contabil - 2014
-         3. Raportul Comisiei de Cenzori - 2014
-         4. Planul anual de activitate - 2015
-         5. Bugetul de venituri si cheltuieli 2015
-         6. Afilieri definitive si dezafilieri
-         7. Aprobarea proiectului noului Statut al FR de Baschet
-         8 .Masuri organizatorice
-         9. Diverse
 
          Pentru acreditare, reprezentantii structurilor sportive afiliate, imputerniciti sa participe la Adunarea Generala ordinara a FRB, vor prezenta la sosire o delegatie, semnata si stampilata de conducatorul unitatii si un act de identitate.
 

Parteneri