Foto

Adunarea Generala ordinara a FRB are loc in 28 mai 2015, de la ora 10

Maine, 28 mai 2015, cu incepere de la ora 10:00, va avea loc in sala de conferinte "Mihai Nedeff" din sediul FR Baschet (B-ul Basarabia, nr. 39, Bucuresti) sedinta Adunarii Generale ordinare pentru 2015. Conform Statutului FRB, Art. 74, litera b, din cauza faptului ca la sedinta din data de 12 mai s-a constatat lipsa cvorumului la Adunarea Generala ordinara convocata de Biroul Federal, s-a decis reconvocarea acesteia pentru data de 28 mai.

Reamintim tuturor structurilor afiliate la FRB ca "Ordinea de zi" a sedintei de Adunare Generala ordinara a FRB pentru 2015 este urmatoarea:
 
-         1. Raportul de activitate al FR Baschet in anul 2014
-         2. Bilantul financiar-contabil - 2014
-         3. Raportul Comisiei de Cenzori - 2014
-         4. Planul anual de activitate - 2015
-         5. Bugetul de venituri si cheltuieli 2015
-         6. Afilieri definitive si dezafilieri
-         7. Aprobarea proiectului noului Statut al FR de Baschet
-         8 .Masuri organizatorice
-         9. Diverse
 
          Pentru acreditare, reprezentantii structurilor sportive afiliate, imputerniciti sa participe la Adunarea Generala ordinara a FRB, vor prezenta la sosire o delegatie, semnata si stampilata de conducatorul unitatii si un act de identitate.
 

Parteneri