Foto

Adunarea Generala Ordinara a FRB este convocata pentru 12 mai, ora 10

Reamintim tuturor structurilor sportive afiliate la Federatia Romana de Baschet ca Biroul Federal al FRB, intrunit in sedinta din data de 23 martie 2015, a convocat Adunarea Generala Ordinara FRB pentru data de 12.05.2015, cu incepere de la ora 10:00. Adunarea Generala ordinara pe 2015 va avea loc la sediul FRB din B-dul Basarabia, nr. 39, sector 2, Bucuresti.

Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinare 2015 este urmatoarea:
1. Raportul de activitate al FR Baschet in anul 2014
2. Bilantul financiar-contabil - 2014
3. Raportul Comisiei de Cenzori - 2014
4. Planul anual de activitate - 2015
5. Bugetul de venituri si cheltuieli - 2015
6. Afilieri definitive si dezafilieri
7. Aprobarea noului Proiect de Statut al FR Baschet
8. Masuri organizatorice
9. Diverse

Pentru formalitatile de acreditare, reprezentantii structurilor sportive afiliate la FRB, imputerniciti sa participe la Adunarea Generala ordinara, vor prezenta la sosire o delegatie, semnata si stampilata de conducatorul unitatii si un act de identitate.

Parteneri