Foto

Adunarea Generala ordinara a FRB este convocata pentru 16 aprilie 2018, ora 10

Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, intrunit in sedinta din 19 februarie 2018, a convocat Adunarea Generala ordinara a FRB pentru data de 16.04.2018, ora 10:00, la sediul Federatiei Romane de Baschet, din B-dul Basarabia, nr. 39, sector 2, Bucuresti.
Ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare a FRB pe 2018 este urmatoarea:
1. Raportul de activitate al FRB in anul 2017
2. Bilantul financiar-contabil pe 2017
3. Raportul Comisiei de Cenzori si al firmei de audit pe 2017
4. Planul anual de activitate al FRB pe 2018
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2018  
6. Afilieri definitive si dezafilieri
7. Diverse
 
Daca aveti observatii si/sau propuneri de modificari ale Ordinii de zi, va rugam sa le trimiteti in scris pana la data de 05 aprilie 2018 (email: dan.berceanu@frbaschet.ro).
Numele delegatilor vor fi comunicate cu cel putin 20 de zile inainte de desfasurarea AG, la aceasi adresa de email.
Pentru acreditare, reprezentantii structurilor sportive afiliate la FRB, imputerniciti sa participe la Adunarea Generala ordinara pe 2018, vor prezenta la sosire o delegatie, semnata si stampilata de conducatorul unitatii si un act de identitate.
 

Parteneri