Foto

Anunt important pentru toate structurile sportive afiliate FRB

Federatia Romana de Baschet reaminteste pe aceasta cale tuturor structurilor sportive afiliate ca, pana in data de 21 aprilie 2015 (termen limita), pot depune la secretariatul FRB sau pot trimite pe mail-ul federatia@frbaschet.ro observatii si/sau propuneri de modificari la Proiectul noului Statut al FRB.

Totodata, va reamintim ca Biroul Federal al Federatiei Romane de Baschet, intrunit in sedinta din data de 23 martie 2015, a convocat Adunarea Generala Ordinara - 2015 pentru data de 12.05.2015, cu incepere de la ora 10:00, la sediul FRB din B-dul Basarabia, nr. 39, sector 2, Bucuresti.
Ordinea de zi a Adunarii Generala Ordinare 2015 este urmatoarea:
1. Raportul de activitate al FR Baschet in anul 2014
2. Bilantul financiar-contabil - 2014
3. Raportul Comisiei de Cenzori - 2014
4. Planul anual de activitate - 2015
5. Bugetul de venituri si cheltuieli - 2015
6. Afilieri definitive si dezafilieri
7. Aprobarea noului Proiect de Statut al FR Baschet
8. Masuri organizatorice
9. Diverse

Pentru formalitatile de acreditare, reprezentantii structurilor sportive afiliate la FRB, imputerniciti sa participe la Adunarea Generala ordinara, vor prezenta la sosire o delegatie, semnata si stampilata de conducatorul unitatii si un act de identitate.

Parteneri