Foto

Convocator Adunare Generala FR Baschet

In atentia

TUTUROR  STRUCTURILOR  SPORTIVE  AFILIATE  LA  FEDERATIA ROMANA BASCHET

 
Biroul Federal al FR de Baschet, conform hotararii din sedinta din 11.03.13, va invita sa participati la Adunarea Generala ordinara – 2013.
Sedinta va avea loc in data de 27 mai anul curent, ora 10:00, la sediul FR Baschet din B-dul Basarabia, nr.39, Bucuresti.
 
Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1. Raportul de activitate al FR Baschet in anul 2012
2. Bilantul financiar-contabil 2012
3. Raportul Comisiei de Cenzori
4. Planul anual de activitati in 2013
5. Bugetul de venituri si cheltuieli 2013
6. Sistemul competitional la seniori, LNB si CR, m si f, pentru sezonul 2013-2014
7. Taxele, cotizatiile si penalitatile pentru sezonul 2013-2014
8 .Masuri organizatorice
9. Diverse  
 
Pentru acreditare, reprezentantii structurilor sportive afiliate, imputerniciti sa participe la Adunarea Generala ordinara, vor prezenta la sosire o delegatie, semnata si stampilata de conducatorul unitatii si un act de identitate.


Convocatorul la Adunarea Generala poate fi accesat aici.

Delegatia pentru Adunarea Generala poate fi accesata aici.
 
 

Parteneri