Foto

Convocator pentru Adunarea Generala ordinara a FRB pe 2019

Federatia Romana de Baschet informeaza ca, in baza deciziei Consiliului Director din sedinta desfasurata in 19 februarie 2019, se convoaca  Adunarea Generala ordinara pe 2019. Adunarea Generala ordinara a FRB pe 2019 va avea loc in data de 16 aprilie 2019, de la ora 10:00, la sediul Federatiei Romane de Baschet din B-dul Basarabia, nr. 39, sector 2, Bucuresti.

Ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare - 2019 este urmatoarea:
1. Raportul de activitate al FR Baschet in anul 2018
2. Bilantul financiar-contabil pe 2018
3. Raportul Comisiei de Cenzori  si al firmei de audit pe 2018
4. Planul anual de activitate pentru 2019
5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2019  
6. Afilieri definitive si dezafilieri
7. Diverse
 
Daca exista observatii si/sau propuneri de modificare a Ordinii de zi, reprezentantii structurilor afiliate la FRB sunt rugati sa le trimita in scris pana la data de 05 aprilie 2018 (pe email: dan.berceanu@frbaschet.ro). 
Numele delegatilor care vor participa la Adunarea Generala ordinara - 2019 vor fi comunicate cu cel putin 20 de zile inainte de desfasurarea Adunarii Generale ordinare, la aceasi adresa de email.
Pentru acreditare, reprezentantii structurilor sportive afiliate, imputerniciti sa participe la Adunarea Generala ordinara - 2019, vor prezenta la sosire o delegatie semnata si stampilata de conducatorul unitatii si un act de identitate.

Parteneri