Foto

Sesiune pentru obtinerea licentelor A, B si C - 15 aprilie 2019, in Bucuresti

Federatia Romana de Baschet, prin Departamentul Tehnic, anunta ca sesiunea de (re)examinare pentru licentierea antrenorilor de baschet va avea loc, luni, 15 aprilie, in Bucuresti. Examenul teoretic va fi sustinut in cadrul UNEFS Bucuresti, in cabinetul de atletism, iar evaluarea practica va avea loc in Arena de Baschet:

Licenta C, B si A (luni, 15 aprilie 2019, in Bucuresti):

- testarea teoretica – de la ora 10:00 (cabinet atletism in incinta UNEFS)

- evaluarea practica – de la ora 14:00 (in Arena de Baschet)*
*Prioritate la evaluarea practica vor avea candidatii din afara Bucurestiului.

Pentru licenta A, B si C, dosarele personale vor fi depuse la FRB, la d-na Andreea Arnautu, sau trimise electronic la adresa de e-mail andreea.arnautu@frbaschet.ro pana in data de 12.04.2019.

Inscrierea candidatilor in vederea obtinerii licentei de antrenor de baschet se face in baza dosarului personal, care cuprinde urmatoarele:

1. dosar plic;
2. copie carte de identitate (pasaport);
3. copie carnet de antrenor (adeverinta doveditoare de urmare a unor cursuri in vederea obtinerii categoriei de antrenor);
4. adeverinta doveditoare a vechimii in calitatea de antrenor;
5. acte doveditoare in vederea calcularii punctajului activitatilor;
6. dovada achitarii taxei de licentiere - pentru 2019 cuantumul taxei este de 50 lei;
7. cerere in care sa se specifice categoria la care se solicita licentierea;

Participantii vor studia materialele specifice pentru fiecare categorie de licenta, postate pe site-ul FRB, la rubrica “Colegiul Central al Antrenorilor de Baschet”, capitolul “Licentiere”:
Licenta A - http://www.ccabaschet.ro/Licentiere_licenta_A.html
Licenta B - http://www.ccabaschet.ro/Licentiere_licenta_B.html
Licenta C - http://www.ccabaschet.ro/Licentiere_licenta_C.html

Parteneri