Foto

Convocator pentru Adunarea Generala ordinara a FRB, 13.07.2020, ora 10:00

Federatia Romana de Baschet informeaza toate structurile sportive afiliate ca, in sedinta din 19 mai 2020, Consiliul Director a convocat  Adunarea Generala ordinara a FRB pentru data de 13 iulie 2020, ora 10:00, la sediul Federatiei Romane de Baschet din B-dul Basarabia nr. 39, sector 2, Bucuresti.


Conform deciziei Consiliului Director, Ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare a FRB pe 2020 este urmatoarea:

1. Raportul de activitate al Federatiei Romane de Baschet in anul 2019
2. Bilantul financiar-contabil pe 2019
3. Raportul Comisiei de Cenzori  si al firmei de audit pe 2019
4. Planul anual de activitate al Federatiei Romane de Baschet pentru anul 2020
5. Bugetul de venituri si cheltuieli  pentru 2020  
6. Afilieri definitive si dezafilieri
7. Diverse


Daca structurile sportive afiliate la FRB au propuneri pentru completarea Ordinii de zi, acestea sunt rugte sa le trimita in scris pana la data de 01 iulie 2020, pe e-mail: dan.berceanu@frbaschet.ro.
Numele delegatilor vor fi comunicate cu cel putin 20 de zile inainte de desfasurarea Adunarii Generale, la aceeasi adresa de e-mail.
Pentru acreditare, reprezentantii structurilor sportive afiliate, imputerniciti sa participe la Adunarea Generala ordinara - 2020, vor prezenta la sosire o delegatie, semnata si stampilata de conducatorul unitatii si un act de identitate.

 

Parteneri