Foto

Convocator pentru Adunarea Generala Ordinara de Alegeri FRB - 03.08.2021, ora 10:00, Bucuresti

Va informam ca, in sedinta Consiliului Director al FRB, intrunita in data de 28 iunie 2021, s-a hotarat cu unanimitate de voturi convocarea Adunarii Generale Ordinare de Alegeri pentru data de 03.08.2021, ora 10:00, la sediul FR Baschet, din B-dul Basarabia nr. 39, sect. 2, Bucuresti (conform art. 12.42 din Statutul FRB).

Nota: In functie de evolutia situatiei epidemiologice, in acord cu dispozitiile in vigoare, locul de desfasurare a AGA va putea fi modificat cu informarea prealabila a participantilor, într-un alt spatiu din Municipiul Bucuresti.

Ordinea de zi a sedintei AGA va fi urmatoarea:
    
Masuri organizatorice:
- Desemnarea unui numar de 3 persoane responsabile cu intocmirea procesului verbal oficial al Adunarii Generale sau a verificarii acestuia in cazul in care a fost redactatat sub forma de stenograma (conform Art. 12.23.2 din Statut); La Adunarea Generala de Alegeri va participa obligatoriu un notar public care va certifica si autentifica documentele elaborate in cele doua Adunari Generale, precum si rezultatul alegerilor.
- Alegerea Comisiei de validare a cvorumului si numarare a voturilor, formata din 3 persoane (conform Art. 12.23.3 din Statut);
- Alegerea membrilor Comisiei de Distribuire, Numarare si Validare a Voturilor formata din 5 membri (1 presedinte si 4 membri) – conform Art. 12.52 din Statut
- Prezentarea situatiei prezentei delegatilor cu drept de vot si constatarea intrunirii cvorumului (conform Art. 12.23.4 din Statut);

Aprobarea Ordinii de zi:
1. Alegeri pentru noul Consiliu Director FRB (1 presedinte,  2 vicepresedinti, 10 membri).
2. Alegerea Presedintelui Comisiei de Cenzori a FRB
                                                               
Conform art. 12.5 si 12.44 din Statutul FRB, cu 20 de zile inainte de data desfasurarii sedintei, respectiv pana in data de 15 iulie inclusiv, structurile afiliate pot inainta catre FRB, la Secretariatul Tehnic al alegerilor (ales de CD), la adresa de e-mail alegeri2021@frbaschet.ro urmatoarele:
-    Nominalizarea delegatilor desemnati sa participe la AGA 2021;
-    Propuneri nominale de candidati pentru Consiliul Director si Presedintele Comisia de Cenzori, insotite de prezentarea activitatii acestora, confirmarea acceptarii de catre cei in cauza, curriculum vitae si cazier;
Pana la data de 15 Iulie 2021 isi pot depune candidaturile individuale si persoanele care doresc sa candideze la functiile mai sus mentionate, insotite de curriculum vitae si cazier.
Cu cel putin 10 zile inainte de desfasurarea AGA membrii afiliati pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi.
Cu 10 zile inainte de data desfasurarii Adunarii Generale Ordinare de Alegeri, FRB va publica lista candidatilor validati de catre Comisia de Validare a Candidaturilor (numita de CD).
Consiliul Director este compus din 15 membri; 13 dintre acestia sunt alesi de Adunarea Generala, respectiv 1 presedinte, 2  vicepresedinti, 4 reprezentanti seniori, 4 reprezentanti juniori si 2 membri, persoane din afara structurilor afiliate la FRB; din Consiliul Director mai fac parte de drept, fara sa fie alesi de AGA, secretarul general si antrenorul federal al FRB.

Conform art. 12.46 din Statutul FRB, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte pentru validarea dosarului de candidatura:
12.46.1 Presedintele FRB:   
a. sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
b. sa fie propus de una dintre structurile sportive afiliate; un membru afiliat poate propune un singur candidat;
c. sa aiba studii universitare cu licenta de absolvire;
d. sa nu fi suferit condamnari penale definitive privative de libertate, indiferent de forma de executare a pedepsei. Dovada acestui fapt se va face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar valabil;
e. sa aiba varsta cuprinsa intre 30 – 60 ani;
f. sa aiba experienta manageriala relevanta in domeniul sportului;
g. sa aiba un program scris privind dezvoltarea activitatii baschetbalistice din Romania pentru urmatorii 4 (patru) ani, care urmeaza a fi depus la dosarul de candidatura.
    
12.46.2 Vicepresedinte FRB:
a. sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
b. sa aiba studii universitare cu licenta de absolvire;
c. sa nu fi suferit condamnari penale definitive privative de libertate, indiferent de forma de executare a pedepsei. Dovada acestui fapt se va face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar valabil;
d. sa aiba varsta minima de 30 de ani.

12.46.3  Membrii Consiliului Director:
a. sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
b. sa aiba cel putin studii medii absolvite cu bacalaureat;
c. sa nu fi suferit condamnari penale definitive privative de libertate, indiferent de forma de executare a pedepsei. Dovada acestui fapt se va face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar valabil;
d. sa aiba varsta minima de 30 de ani;
e. experienta relevanta in domeniul baschetbalistic.

12.46.4 Presedintele Comisiei de Cenzori:
a. sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
b. sa aiba studii economice absolvite cu diploma de licenta;
c. sa fie autorizat/acreditat;
d. sa nu fi suferit condamnari penale definitive privative de libertate, indiferent de forma de executare a pedepsei. Dovada acestui fapt se va face prin depunerea unui certificat de cazier judiciar valabil;
e. sa aiba varsta minima de 30 de ani;
f. experienta minim 5 ani in domeniul economic – financiar si contabilitate;

La AGA, vor avea drept de vot numai structurile sportive afiliate definitiv care indeplinesc conditiile mentionate in art 12.3 din Statutul FRB.
Pentru acreditare, reprezentantii structurilor sportive afiliate, imputerniciti sa participe la Adunarea Generala Ordinara de Alegeri, vor prezenta la sosire o delegatie, semnata si stampilata de conducatorul unitatii si un act de identitate.

Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara de Alegeri - AICI

Parteneri