Sedinta Comisiei Centrale de Disciplina - 07.10.2021

Comsia Centrala de Disciplina intrunita in data de 07.10.2021 la sediul FR Baschet in urmatoarea componenta:


- Leontin De Maio – Presedinte
- Mihail Caraion – Membru
- Ionescu Radu – Membru

Ordinea de zi stabilita este urmatoarea:

1. Audierea reprezentantului legal al ABC Leii Bucuresti in legatura cu memroiul nr 1698/30.08.2021

2. Audierea domnului Andrei Talpes in legatura cu sesizarea nr. 1908/27.08.2021

3. Solutionarea sesizarilor mentionate

In legatura cu primul punct de pe ordinea de zi, la audiere s-a prezentat dl. Bogdan Amariucai, reprezentant legal al ABC Leii Bucuresti, care a invocat faptul ca sesizarea nu este de competenta Comisiei Centrale de Disciplina.

In legatura cu al doilea punct de pe ordinea de zi, dl. Andrei Talpes a comunicat prin e-mail ca nu se va prezenta la comisie, avand in vedere ca protrivit dispozitiilor Codului Civil nu i s-a acordat suficient timp pentru pregatirea apararii.

In urma deliberarilor membri Comisiei, in unanimitate, au decis:

- Declinarea competentei de solutionare a memoriului nr. 1698.30.08.2021 catre Comisia de Competitii, avand in vedere ca actul mentionat contine o problema de transferuri.

- Aplicarea unei mustrari domnului Talpes, avand in vedere circumstantele cauzei, cu aplicarea elementelor de la art. 9.4, lit. d din Regulamentul de Disciplina.

- La finalul sedintei Comisia a primit si Memoriul adresat FRB pentru transferul sportivelor de la Clubul Sportiv Olimpia Bucuresti. Cercetand continutul actului, Comisia, cu unanimitate de voturi a decis declinarea competentei de solutionare la CCLTO, avand in vedere ca se refera la transferuri.

- In baza prezentului process verbal se vor redacta Hotararile Comisiei de Disciplina

Hotararea 1 a Comisiei de Disciplina poate fi accesata aici.

Hotararea 2 a Comisiei de Disciplina poate fi accesata aici.

Parteneri